f
 


Map 120 và map 140 china - euro đua top giải vnd lên tới 3tr - Srocaibang.Com Map 120 Và Map 140 5.0 OB 17/7/2021

Srocaibang.Com Map 120 Và Map 140 5.0 - Alpha Test: 7/7/2021 - Open Beta: 17/7/2021 - Exp x200 Drop x20 - Map 120 và map 140 china - euro đua top giải vnd lên tới 3tr - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://srocaibang.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673

Link trang chủ : http://srocaibang.com/

Link Grup : https://www.facebook.com/groups/264853997546673/?ref=web_social_plugin

🎁🎁🎁CHIA SẺ NHẬN NGÀY 500S OPEN 🎁🎁🎁

👍Chia sẻ tối thiểu 5 lần công khai vào các hội nhóm và trang cá nhân.

👍Nhắc tên 5 bạn cùng chơi vào cmt

👍Cmt tên tài khoản nhận silk kèm ảnh chia sẻ 5 lần.

⚔️ Alphatest: 00H00' 7/7/2021

⚔️ Open Beta Đua Top: 14H00'Thứ 7 Ngày 17/7/2021

THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Map 120 - ASI - EU Đồ Cuối D13

- EXP: X200

- DROP: X20

- DROPGOLD: X2

- Map 140 - ASI - EU Đồ Cuối D15

- EXP: X300

- DROP: X20

- DROPGOLD: X2

🔰Fam lever 1- 50 LBB // 50-70 LKS // 70-95 Sơn Tặc Trại //95 - 111 Sa Mạc Muối //111-120 SaMaKhan:

🔰Fam lever 120-123 Tiền Đồn Baghdad // 123-125 Sa Mạc Giấc Mơ Baghdad // 125-140 Vườn Của Qủy Baghdad:

🔰Fam D12.D13 Som/Sun MOD 116-120 Samakhan:

🔰Fam D14.D15 Som/Sun MOD 130-140 Vườn Của Qủy Baghdad:

🔰JOB 3 Thành DH-HD-SAMAKHAN (2 Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 19h -20h Hằng Ngày Tại Di Chỉ Và Hắc Mạc Trại):

(Lever 105 Mới Đăng Ký Job Và lên Được Thú Đi Buôn F10):

🔰BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng Ngày:

🔰Giờ Chơi Full H Xanh:

🔰BMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 12 Chua LKD:

🔰BMM Víp 1-7 100% /6->> Random Max 12 Chua LKD:

🔰Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Yêu Cầu BMM Cấp 1):

🔰Khóa Trade 1h - 8h:

🔰Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC):

🔰Giải Thưởng Đua TOP:

Top Asi:

🎁TOP 1 : 300k VND + 6000 Silk + Nasun 5 ( 1 nửa VND quy ra silk Có khuyến mại ):

🎁TOP 2 : 200k VND + 5000 Silk + Nasun 4 ( 1 nửa VND quy ra silk Có khuyến mại ):

🎁TOP 3 : 100k VND + 4000 Silk + Nasun 3 ( 1 nửa VND quy ra silk Có khuyến mại ):

Top Eu:

🎁TOP 1 : 200k VND + 5000 Silk + Nasun 5 ( 1 nửa VND quy ra silk Có khuyến mại ):

🎁TOP 2 : 150k VND + 4000 Silk + Nasun 4 ( 1 nửa VND quy ra silk Có khuyến mại ):

🎁TOP 3 : 100k VND + 3000 Silk + Nasun 3 ( 1 nửa VND quy ra silk Có khuyến mại ):

TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1500 Silk:

🚫(Lưu ý 1 : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):

(Lưu ý 2: Nghiêm Cấm Mọi Hành Vi Đua Top Eu Buff Ngoài Cho Asi Phát Hiện Loại Thẳng Top Nếu Tính Đua Top:

🇻🇳HỖ TRỢ TÂN THỦ:

❤️Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:

❤️Sét D10 SOM + 5 Full:

❤️50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:

❤️2000 HP/MP + 100 DCN/TH:

❤️Pét Nhặt Đồ 3 Ngày