f
 


Đua top 2 giai đoạn 1>>110 và 110>>120 giải vnd - Srocaibang.Com Map 110 >>120 Đua Top Vnd 5.0 OB 14/3/2021

Srocaibang.Com Map 110 >>120 Đua Top Vnd 5.0 - Alpha Test: 8/3/2021 - Open Beta: 14/3/2021 - Exp x150 Drop x999 - Đua top 2 giai đoạn 1>>110 và 110>>120 giải vnd - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 3 2021

Trang chủ: http://srocaibang.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673

Vui Lòng Truy Cập Link Phía Dưới Để Biết Thêm Chi Tiết...!
Link Trang Chủ : http://srocaibang.com/
Link Grup Sever : https://www.facebook.com/groups/264853997546673
----------------------------------------
⚔ Alphatest: 00H00' 8/3/2021
⚔ Open Beta: 14H00' Ngày xx/3/2021
════════════════════════════════════════════

THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - ASI - EU D13
- EXP: X150
- DROP: X5
- DROPGOLD: X1
Fam lever 1- 50 LBB // 50-70 LKS // 70-95 STT //95 - 111 Sa Mạc Muối //111-120 Samakhan:
Fam D13 Som/Sun MOD 116-120 Samakhan:
Fam Xu Vàng Quái AP JOB:
JOB 4 Thành TA-DH-HD-SAMAKHAN (Trade 4 Thành và Buôn Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 19h -20h Hằng Ngày Tại DI CHỈ NIYA - STT):
(Lever 100 lên Được Thú Đi Buôn F10):
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng Ngày:
Giờ Chơi Full H Xanh:
ITEM Ghi Lô Đề Tại Shop Có Thể Ghi Bằng Gold Hoặc Silk (Lô 1x2 - Đề 1x10 Thời Bắt Đầu Ghi 6h00 - 17h00 Mua Xong Sử Dung Vé):
BMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 10 Chua LKD:
BMM Víp 1-6 100% /6->> Random Max 10 Chua LKD:
Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Không Cần BMM):
Khóa Trade 1h - 8h:
Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC):
Giải Thưởng Đua TOP:
Top Asi:
TOP 1 : 500k VND ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 2 : 300k VND ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 3 : 200k VND ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
Top Eu:
TOP 1 : 300k VND ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 2 : 150k VND ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 3 : 100k VND ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000 Silk:
(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
HỖ TRỢ TÂN THỦ:
Sét Sun D9 + 5:
20m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
Pét Nhặt Đồ 3 Ngày:

__________________________