f
 


Hỗ trợ tạo nhân vật lever 110 - tặng x2hh và chân chạy 200% - Srocaibang.Com Đua Top 110-120 5.0 OB 10/4/2021

Srocaibang.Com Đua Top 110-120 5.0 - Alpha Test: 9/4/2021 - Open Beta: 10/4/2021 - Exp 150x Drop 10x - Hỗ trợ tạo nhân vật lever 110 - tặng x2hh và chân chạy 200% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 4 2021

Trang chủ: http://srocaibang.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673

Alphatest: 00H00' xx/xx/2021
Đua Top: 13H00' Ngày 10/4/2021
Vui Lòng Truy Cập Link Phía Dưới Để Biết Thêm Chi Tiết...!
Link Trang Chủ : http://srocaibang.com/
Link Grup Sever : https://www.facebook.com/groups/264853997546673
════════════════════════════════════════════

THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - ASI - EU D13
- EXP: X150
- DROP: X5
- DROPGOLD: X1
Fam lever 1- 50 LBB // 50-70 LKS // 70-95 STT //95 - 111 Sa Mạc Muối //111-120 Samakhan:
Fam D13 Som/Sun MOD 116-120 Samakhan:
Fam Xu Vàng Quái AP JOB:
JOB 4 Thành TA-DH-HD-SAMAKHAN (Trade 4 Thành và Buôn Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 19h -20h Hằng Ngày Tại DI CHỈ NIYA - STT):
(Lever 100 lên Được Thú Đi Buôn F10):
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng Ngày:
Giờ Chơi Full H Xanh:
ITEM Ghi Lô Đề Tại Shop Có Thể Ghi Bằng Gold Hoặc Silk (Lô 1x2 - Đề 1x10 Thời Bắt Đầu Ghi 6h00 - 17h00 Mua Xong Sử Dung Vé):
BMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 10 Chua LKD:
BMM Víp 1-6 100% /6->> Random Max 10 Chua LKD:
Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Không Cần BMM):
Khóa Trade 1h - 8h:
Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC):
Giải Thưởng Đua TOP:
Top Asi:
TOP 1 : 10k silk + 1 Pet Chiến:
TOP 2 : 5k silk + 1 Pet Chiến:
TOP 3 : 3k silk + 1 Pet Chiến:
Top Eu:
TOP 1 : 7k silk + 1 Pet Chiến:
TOP 2 : 4k silk + 1 Pet Chiến:
TOP 3 : 3k silk + 1 Pet Chiến:
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000 Silk:
(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
HỖ TRỢ TÂN THỦ:
Khởi Tạo Nhân Vật Lever 110
Sét Sun D10 som + 5:
1 x2hh và chân chạy 200%
20m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
Pét Nhặt Đồ 3 Ngày: