f
 


Giải thưởng đua top =vnd a/e nhiệt huyết chơi game vui vẻ tham gia - Srobachduong 4.0 OB 22/10/2021

Srobachduong 4.0 - Alpha Test: 17/10/2021 - Open Beta: 22/10/2021 - Exp x6 Drop x2 - Giải thưởng đua top =vnd a/e nhiệt huyết chơi game vui vẻ tham gia - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://srobachduong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/3928735950570653

Chào mừng bạn đến với SRO BẠCH DƯƠNG

THÔNG TIN MÁY CHỦ SRO BẠCH DƯƠNG

THÔNG TIN CHUNG:

🌟Bạch Dương - Hành Trình Kết Nối Đam Mê Huyền Thoại!🌟

👉Trang chủ : Srobachduong.net

👉Version 2 - Map 100 - Only Asian 👈

❌TEST - 17/10/2021

❌OPEN - 13h /22/10/2021

▶️ Giải Thưởng Đua Top :

Giải Thưởng Đua Top :

Top1 : 500k VND + 2000silk. Nasun +3. 1 PET nhặt đồ không có trong F10

Top2 :300k VND + 1500silk. Nasun + 2 , +1 PET thú cưỡi và chiến đấu

Top 3: 200k VND +1000silk. Nasun + 1 , 1 PET nhặt đồ không có trong F10

Top 4 -> 10: 500silk

Mỗi IP 1 Giải

▶️ Thông Tin Sơ Bộ :

❌Map 100 - Only Asian - Ghost 15s

❌IP Sever :103.9.159.46

❌Rate EXP x6

❌Rate Drop/Item/Gold : x2

❌Giờ chơi : 5h xanh -1h vàng

❌Gioi hạn 5acc/PC , 10acc/IP , 2acc Job/PC /

❌GKT max + 12 Ăn 2+ = 14 . Tỷ lệ : 1-3 : 100% , 4-5 : 50% , 6>> RanDom

❌Nasun + 8 max , Tỷ lệ : 1-3 100% ( có bmm lv 1 ) .4>> Ramdom

❌Đồ D10 : A1,A2 ,A3 (Som+Sun) cực hiếm cho sever được bền lâu dài

❌SV chi có Quái 102 cao nhất.

Anh EM Đọc Trang Chủ Hay Bài viết Group Rõ Hơn về SV Nhé!!!!