f
 


Chuẩn đét không màu mè lòe loẹt! - Sroaolangtv.Com Map 100 Asian Sro Mới Ra OB 1/7/2020

Sroaolangtv.Com Map 100 Asian Sro Mới Ra - Alpha Test: 29/6/2020 - Open Beta: 1/7/2020 - Exp x20 Drop x2 - Chuẩn đét không màu mè lòe loẹt! - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://sroaolangtv.com/

📌Thông Báo Chính Thức!
📌Khai Mở Máy Chủ Game Con Đường Tơ Lụa.!
📌 Bản Test 20/06 đến 29/06 2020
📌Ngày Open : 09h30 ngày 01/07/2020
📌trang chủ: sroaolangtv.com
📌Nhóm của Game: https://www.facebook.com/groups/aolangtv1
📌Link Tải : https://drive.google.com/file/d/1hh9RmDBs_h_f5JsrZHtT-7bMVapXPqUY/view
📌Map: 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng
📌EXP X20
📌 Tỉ Lệ Rơi Đồ X2
📌Đồ Cuối A2 và sos Fam ở Quái
📌mastery 300
📌 hệ phái :chỉ có nhân vật Châu Á
📌Giới Hạn đập đồ max +12 Chưa LKD Đặc Biệt
:📌 5h xanh 1h cam rs time thêm 5h xanh 1h cam 100silk/ lần tại trang chủ.
📌: GaCha D1 đến D8 SOS SOM SUN
📌8ac / pc/ ip
:📌 Buôn 3 Thành TA - HD
:📌 LKD rơi ở quái 9X
:📌 Đồ Cần Thiết bán ở Tiệm Rèn TA
📌 Giới Hạn Đập narsun Max +9
📌đồ Nhật Ấn Cấp1 đến cấp 42 Bán ở các tiệm bằng Gold giá Hạt rẻ
📌đồ hỗ trợ khi Open: set Sun D1 OMO pet nhặt đồ 3 ngày . HP 570 = 1000 , MP 570 =1000 , 20 DCN. 20 chân chạy 100%
📌 Thưởng Đua Top Lever
Top1= 30.000silk+ Tile Chiêu Vũ Tướng Quân
Top2 = 20.000 silk+ Tile Chiêu Vũ Tướng Quân
Top3 = 15.000 silk + Tile Chiêu Vũ Tướng Quân
Top 4 đến 10= 6.000 silk +Tile Chiêu Vũ Tướng Quân
( Tile Thiên Tướng Quân ae Tự Làm nhiệm Vụ Được còn Tile Chiêu Vũ Tướng Quân không làm nhiệm Vụ Được nha)
Giá Silk 100k= 600 silk chưa có Khuyến mại..