f
 


Sro vn online nhận silk theo giờ mỗi ngày có thể nhận 1200 silk - Sro Vn - D13 - Cap 120 - Online 5 Silk/1 Sro Cap 120 - D13 OB 14/6/2020

Sro Vn - D13 - Cap 120 - Online 5 Silk/1 Sro Cap 120 - D13 - Alpha Test: 7/6/2020 - Open Beta: 14/6/2020 - Exp 150x Drop 5x - Sro vn online nhận silk theo giờ mỗi ngày có thể nhận 1200 silk - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srovn.online/


SRO VN - D13 - 7 Ngoại Hình - CAP 120 - SKILL GHOST 120

 

Open Beta Online nhận 5 Silk/ 1h - 10 Acc/ 1 PC

ALPHATEST - 07/06/2020

Open Beta - 13h - 14/06/2020

Khóa buôn đêm 1h - 7h sáng۩ Trang chủ: http://SROVN.ONLINE/
❥ Facebook: https://www.facebook.com/groups/srovnonline/


 

IP : 103.92.25.242 - Port : 15779SRO VN ONLINE
✏ Chức năng Website: Sercurity 100%
✏ Chức năng Game Khóa ITEM khóa Giao Dịch Tránh bị Hack đồ (New)
✏ Chức năng Online Nhận Silk Theo Giờ
✏ Vé chuyển đổi ngoại hình bán tại shop TA
✏ Máp 120 chuẩn 100% mang tính ổn định cao
✏ Thời trang đầy đủ và mới HOT nhất
✏ Thời trang nghề nghiệp VIP nhất
✏ Vũ Khí D13 SUN Drop Map Jupiter 120 (116-120) AP 129>130 AP tỉ Lệ cao hơn
✏ RING SUN Bán Tại Shop Trường An
✏ Đi buôn 4 thành (TA-DH-HD-ALEX)
✏ Hàng Đặc Biệt Sơn Tặc Trại 20h Hàng Ngày


Tỉ lệ đập đồ Cap 13
BMM Thường
1>4 : 100%
4>6 : 50%
6>8 : 30%
8>12: Random (Max 12)
BMM VIP
1>6 : 100%
6>8 : 80%
8>12 : Random (Max 12)

Tỉ lệ đập Narsun
1>5 : 100%
5>8 : 50%
8>10 : Random (Max +10)
•Max Level : 120.
•Skill: 120
•Master: 360
•Item : D13 Vũ Khí SUN (Fam Map Jupiter 116>120) AP 129>130 AP tỉ Lệ cao hơn
•Class: Asian + EU
•Rate EXP/SP : x150
•Rate Drop x5
•Rate Gold x5


Hỗ Trợ Tân Thủ Khi TEST
•Sét Sun D13+12 FULL BLUE (Không Mix Đồ)
•10.000.000 SP
•999.999.999 Gold.
•9.999.999 silk.

Hỗ Trợ Member khi Open Beta
- Sét SUN D10+8 FULL Blue
- SP : 10.000.0000
- Pét nhặt đồ , DCN , phù tức thời , HP MP , Chân chạy 100% Item ko thể giao dịch và cất kho