f
 


Full mọi chức năng exp 500x - Sro Truyền Thuyết Map 140 China_euro 5.0 OB 2/5/2021

Sro Truyền Thuyết Map 140 China_euro 5.0 - Alpha Test: 29/4/2021 - Open Beta: 2/5/2021 - Exp x500 Drop x40 - Full mọi chức năng exp 500x - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: http://srotruyenthuyet.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/2843713185665904/?ref=web_social_plugin

LINK : http://srotruyenthuyet.com/
hoặc : srotruyenthuyet.com
Link grup : https://www.facebook.com/groups/2843713185665904/?ref=web_social_plugin
Platest : 12h00/25/4/2021 - Open Beta 14h/2/5/2021
MAP 140 D15 EU - ASI
EXP : X500
Fam lever 1- 50 LBB // 50-70 LKS // 70-95 STT //95 - 111 Sa Mạc Muối //111-120 Jupiter // 120-130 Sa mac ma // 130-140 samakhan:
Fam D15 Som/Sun MOD 133-140 Samakhan:
Fam Xu Vàng Quái AP JOB:
JOB Full 5 Thành TA-DH-HD-SAMAKHAN-COS(Trade 5 Thành và Buôn Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 19h -20h Hằng Ngày Tại DI CHỈ NIYA - STT):
(Lever 120 lên Được Thú Đi Buôn F10):
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng Ngày:
Giờ Chơi Full H Xanh:
ITEM Ghi Lô Đề Tại Shop Có Thể Ghi Bằng Gold Hoặc Silk (Lô 1x2 - Đề 1x10 Thời Bắt Đầu Ghi 6h00 - 17h00 Mua Xong Sử Dung Vé):
BMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 12 Chua LKD:
BMM Víp 1-7 100% /6->> Random Max 12 Chua LKD:
Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Không Cần BMM):
Khóa Trade 1h - 8h:
Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC):
Giải Thưởng Đua TOP:
Top Asi:
TOP 1 : 7000 Silk + Nasun 5 + Tile:
TOP 2 : 5000 Silk + Nasun 5 + Tile:
TOP 3 : 3000 Silk + Nasun 5 + Tile:
Top Eu:
TOP 1 : 6000 Silk + Nasun 5 + Tile:
TOP 2 : 4000 Silk + Nasun 5 + Tile:
TOP 3 : 2000 Silk + Nasun 5 + Tile:
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000 Silk:
(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
HỖ TRỢ TÂN THỦ:
Sét Sun D13 + 5:
50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
Pét Nhặt Đồ 3 Ngày:
BẢNG GIÁ NẠP SILK:
100K = 1000 SILK chưa KM:
500K = 6000 SILK chưa KM:
1TR = 13000 SILK chưa KM
KM 100% 3 Ngày Open ATM - MOMO KM 130%: