f
 


Full chức năng mới chưa từng xuất hiện trong sro. hệ thống auto ingame.. - Sro Thiên Vương - Map140 -News 140 OB 12/12/2020

Sro Thiên Vương - Map140 -News 140 - Alpha Test: 28/11/2020 - Open Beta: 12/12/2020 - Exp x500 Drop x100 - Full chức năng mới chưa từng xuất hiện trong sro. hệ thống auto ingame.. - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 12 2020

Trang chủ: http://srothienvuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thienvuongsro/

[URL='https://www.upsieutoc.com/image/5Y6sT8'][IMG]https://www.upsieutoc.com/images/2020/12/04/fetchimg.png[/IMG][/URL]

[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t1/1/16/1f52f.png[/IMG]SRO THIÊN VƯƠNG - MAP 140
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6a/1/16/1f530.png[/IMG]Beta test : 28/11/2020
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6a/1/16/1f530.png[/IMG]Open chính thức : 13h 12/12/2020
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6a/1/16/1f530.png[/IMG]Website: [URL='http://srothienvuong.com/index.html?fbclid=IwAR0xGa8cXKGzpUhQi0SG-QhAVcaZTFeomYMUeKjsriqMPNv6nuSfocYAJN0']http://srothienvuong.com/index.html[/URL]

[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/tbd/1/16/26d4.png[/IMG]Một số điểm mới của Server:
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png[/IMG]Quà tặng đăng nhập hàng ngày
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png[/IMG]Trò chơi nhân phẩm
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png[/IMG]Hệ thống tự động train ingame (dành cho ae không dùng Bot)
Free Silk lên đến 3O.OOO Silk hàng tháng (kiếm được thông qua hoạt động hàng ngày)
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png[/IMG]Và một số chức năng khác. Các bạn tham gia game để biết rõ hơn nhé

[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/tbd/1/16/26d4.png[/IMG]Phần thưởng đua top:
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t4b/1/16/2796.png[/IMG]Top 1: 7OOO Silk
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t4b/1/16/2796.png[/IMG]Top 2: 5OOO Silk
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t4b/1/16/2796.png[/IMG]Top 3: 3OOO Silk
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t4b/1/16/2796.png[/IMG]Top 4 - 2O: 1OOO Silk
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t4b/1/16/2796.png[/IMG]Các bạn khi chạm mốc 140 sẽ được 3OO Silk khuyến khích (Trước top 100)

[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/tbd/1/16/26d4.png[/IMG]Lưu ý: Top 1 - 20, mỗi địa chỉ IP chỉ nhận 1 top cao nhất, có trên 2 tài khoản top thì các tài khoản sau sẽ đẩy xuống nhận top 21-100. Nếu địa chỉ Ip có từ 2 người trở lên được Top thì cần xác nhận.


[URL='https://www.upsieutoc.com/image/5Y6hEj'][IMG]https://www.upsieutoc.com/images/2020/12/04/daily_login.png[/IMG][/URL]

[URL='https://www.upsieutoc.com/image/5Y6Oxh'][IMG]https://www.upsieutoc.com/images/2020/12/04/info2.png[/IMG][/URL]

[URL='https://www.upsieutoc.com/image/5Y6uBD'][IMG]https://www.upsieutoc.com/images/2020/12/04/map_train.jpg[/IMG][/URL]