f
 


Sro thiên vấn map 120 d13 ( tự hỏi trời cao đệ nhất thiên địa - 13h/05/11/2019 open ) - Sro Thiên Vân Sro Mới Ra OB 5/11/2019

Sro Thiên Vân Sro Mới Ra - Alpha Test: 5/11/2019 - Open Beta: 5/11/2019 - Exp x1 Drop x1 - Sro thiên vấn map 120 d13 ( tự hỏi trời cao đệ nhất thiên địa - 13h/05/11/2019 open ) - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://srothienvan.com

❤️️ Sro Thiên Vấn Map 120 D13
❤️️OPEN CHÍNH THỨC: 13h /05/11/2019
Trang chủ: http://srothienvan.com/
Gruop fb: https://www.facebook.com/groups/157886604834965/
Event Like + Chia sẻ trên trang cá nhân, sau đó chụp ảnh nhận 200 Silk.
➡️Cấp độ max: 120
➡️Class: asi & eu
➡️giới hạn giờ chơi: Khôn giới hạn
➡️Điểm sp khởi tạo nhân vật: 10m sp
➡️ Exp: 250x
➡️Gacha: Không
➡️item cuối : D13 Som, Sun
➡️Drop item: 119-120
➡️Gỉa kim thuật: Chuẩn
➡️Drop LKD: Trung bình
➡️Nasrun: Rate 90%
➡️Rate trade: x2 Lãi Gấp đôi
➡️giới hạn ip: 10acc/ 1ip
➡️Boss: Hệ Thống
➡️Ghost: 1s
❤️️HỖ TRỢ KHỞI TẠO NHÂN VẬT OPEN
➡️Cấp độ: 1
➡️Điểm kỹ năng: 10m
➡️Sét đồ: Sun D10 +10 Full Blue.
➡️HP/MP: 5000 + 5000
➡️Bùa dịch chuyển phản hồi (DCN): 100 đơn vị
➡️Pét nhặt đồ: 3 Ngày.
➡️1 Cặp cánh thiên thần.
❤️️GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP:
1⃣Top1 level: 3000 Silk Và Nasrun 10
2⃣Top2 level: 3000 Silk Và Nasrun 9
3⃣Top3 level: 3000 Silk Và Nasrun 8
4⃣Top4->Top10: 300 silk