f
 


Ngoại hình d13 update chuẩn no bug -máp 120 chuẩn 100% - Sro Thiên Tân Map 120 D13 OB 11/8/2019

Sro Thiên Tân Map 120 D13 - Alpha Test: 6/8/2019 - Open Beta: 11/8/2019 - Exp x250 Drop x5 - Ngoại hình d13 update chuẩn no bug -máp 120 chuẩn 100% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 8 2019

Trang chủ: http://srothientan.com

Thông Tin Sever
•Max Level : 120.
•Skill: 120
•Master: 360
•Item : D13 SUN
•Class: Asian & Eu
•Rate EXP/SP : x250
•Rate Drop x5
•Rate Gold x5
•Giới hạn: 1 ngày 8 giờ xanh , 2h cam
(Giới hạn IP: 8acc/IP . IP quán nét vui lòng inbox GM)

Item: SUN, SOM D13 
Drop: SUN, SOM Quoái 116 - 120 máp Jupiter
Trade: Trade lv 120 1 thành lãi 50m ( Giới hạn 3 thành TA DH HD)
Hệ thống Event phong phú ( CTC, Chốn tìm, Đua ngựa, săn boss, PVP ...)

✿ Tỷ lệ đập đồ: đã bao gồm HH và thời trang 4 may mắn(yêu cầu bmm cấp 13)*
1>4 : 100% 
4>5 : 50% 
5>8 : 30%
8>10 : 20% 
10>12 : Random (Max 12)
Lưu ý ( BMM vip tỷ lệ cao hơn 5%)

Tỉ lệ MixNarsun
1>8 : 100% Yêu cầu BMM cấp I
8>10 : Random (Max 10)

Hỗ Trợ Tân Thủ Khi Alphatest Test
•Sét Sun D13+10 FULL BLUE
•1000 Bình HP/MP
•Pet nhặt đồ
•50 DCN
•10.000.000 SP
•999.999.999 Gold.
•9.999.999 silk.
Event TEST nhận silk khi Open
-PVP , CTC 
-Săn Boss...
và còn rất nhiều Event khác

Hỗ Trợ Member khi Open Beta 
- Sét SUN D10 Full Blue
- SP : 10.000.0000
- Pét nhặt đồ , DCN , phù tức thời , HP MP , Chân chạy 100%