f
 


Dup top giải top 5 tr - Sro Thiên Mệnh Ver2 OB 9/5/2021

Sro Thiên Mệnh Ver2 - Alpha Test: 4/5/2021 - Open Beta: 9/5/2021 - Exp 150x Drop x10 - Dup top giải top 5 tr - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: http://srothienmenh.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/thanhviensrothienmenh

Thông Tin Máy Chủ
╳✕ Đua Top Exp 1 Tháng

 • Hệ Thống Thông Báo : Alchemy - JOB
 • Giới Hạn Giờ Chơi : 7H Xanh x 2h Cam
 • Gacha : D10 , D11
 • Cấp Độ : 120 (Asia - Eu)
 • Kỹ Năng Block Eu Khi JOB:(Sát Hỏa Liên - Buff Khiên Eu - Hồi Sinh Đen - Đầu Người Choáng TS)
 • Kỹ Năng : 360
 • Item : D13 Sun ( Hiếm)
 • Item : Drop 3 Loại Đồ D13 Son,Som,Sun( Hiếm)
 • Rate EXP/SP : ✗150
 • Rate Drop : ✗10
 • Rate Gold : ✗10
 • Trade Gold : ✗2
 • Khóa Boss Hệ Thống : Khi Đua Top
 • Giới Hạn : 10acc ✗ PC
 • Giới Hạn Job: 3acc ✗ PC
 • Giới Hạn Time Job: 00h00 -> 7h00 Sang
 • Nasun Max : +10
 • Item Max : +10 (2+)
 • Buôn 3 Thành : Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samaka
 • Hàng Đặc Biệt : Làng Gió
 • Trade : Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • D13 : 1 -> 5 100% 5 -> 10 Radom
 • D11 : 1 -> 5 100% 5 -> 10 Radom
 • D10 : 1 -> 6 100% 6 -> 10 Radom
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Vip

   
 • D11 : 1 -> 8 100% 8 -> 10 Radom
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10 : 100%
   
Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ
 

 • Top 1 : 2500 VND (50% Silk) + 200k Tiền Silk Không Khuyến Mãi +Title
 • Top 2 : 1000k VND (50% Silk) + 100k Tiền Silk Không Khuyến Mãi +Title
 • Top 3 : 500k VND (50% Silk) + 50k Tiền Silk Không Khuyến Mãi +Title
 • TOP 4 ➙ 10 : + 200k Tiền Silk Không Khuyến Mãi
 • Mỗi Ip Chỉ Nhận Được 1 Giải

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sos D9 Sun +8 Blue
 • Set Cánh Thiên Thần
 • Chat All : 10c
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 5000 Bình HP ✗ MP
 • 100 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP

  Số Điện Thoại Hỗ Trợ : 0389761744