f
 


Online nhận silk d10 a3 7 ngoại hình - Sro Thần Phong Map 100 D10 A3 New Map Ta Mới Lạ OB 31/10/2020

Sro Thần Phong Map 100 D10 A3 New Map Ta Mới Lạ - Alpha Test: 26/10/2020 - Open Beta: 31/10/2020 - Exp 4000 Drop 2 - Online nhận silk d10 a3 7 ngoại hình - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://srothanphong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/srothanphong/

SRO THẦN PHONG MAP 100 - BÍ ẨN SMAKHAN

 

D10 A3 7 NGOẠI HÌNH NEW MAP TA

Online Nhận Silk Theo Giờ

 

Map Lv 100 - OnLy Asian

 

AnPhaTest:26/10/2020

 

OpenBeTa:Thứ 7 13H00 31/10


➡️ IP Sever : 103.9.159.18

✅ SV GHOST 10s

 

✅ GaCha 100% D6>>D9 SOS

 

✅ 6AC/1IP

 

✅ 2 AC JOB/1PC

 

✅ Buôn 3 Thành TA-ĐH-HĐ ✅ Bán Hàng Đặc Biệt Tại Làng Gió Lạc Khắc Sơn


✅ Khóa Buôn Đêm 1h>>6h sáng

✅ Rate EXP/SP: X3

 

✅ Rate Gold : X1

 

✅ Rate Drop : X2 ( A2-A3 D10 Rơi Thấp Giá Trị Sẽ Rất Cao )

 

✅ Rate alchemy : Max +10 1-4 100% , 4-6 80% , Từ >7 Random(Chua 2+)

 

✅ Nasun Max + 6 :1>>3 100% 3>6 random

 

✅ Out 1s Hoặc 60s Đều Mất Hàng

 

✅ Khoá Đi Theo Khi Mặc Job

 

✅ Mở Quái 88>98 tại Smakhan Khóa Lăng Mộ

 

✅ Giới Hạn 5h Xanh và 1h cam ( Reset Time 1 Lần 1 Ngày Tại Web)

 

✅ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️ ️↔️

 

Hỗ trợ Open Khởi Tạo Nhân Vật Lever 20 Sét SUN D5+5 SM TT Chỉ số 61%

 

20 chân chạy, 50 DCN, 50 phù nhanh, 1000 HP MP, pet nhặt 3 ngày


Giải Thưởng Đua Top Map 100 SRO THẦN PHONGTOP1:2TR VND (50% ATM 50% SILK Không KM) + 5K SILK + 1 Bộ Thời Trang Không Có Trong F10TOP2:1TR VND (50% ATM 50% SILK Không KM) + 4K SILK + 1 Bộ Thời Trang Không Có Trong F10TOP3:700K VND (50% ATM 50% SILK Không KM) + 3K SILK + 1 PET Không Có Trong F10

💰 Nạp Thẻ 💰💵Thẻ Viettel : 10k - 80 Silk Chưa KM

💵Nạp ATM : 10k - 100 Silk Chưa KM

💵Nạp 200k + 200s, 500k + 500s

💵 KM 100% nạp vào T7 Chủ Nhật và T2 hàng tuần

GM Đặng Huyền Trang Chi Nhánh Hà Thành - 0388942828

💵 STK:19036186477011

💵 Chủ Tài Khoản:Đặng Huyền Trang Ngân Hàng: TeckComBank