f
 


Free 99,99% ( train bí ngô mở full quà) - Sro Thái Dương 251 OB 26/4/2020

Sro Thái Dương 251 - Alpha Test: 21/4/2020 - Open Beta: 26/4/2020 - Exp 9999 Drop 9999 - Free 99,99% ( train bí ngô mở full quà) - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 4 2020

Trang chủ: http://srothaiduong.com/

Trang chủ: http://srothaiduong.com/

SROTHAIDUONG.COM
​sever ổn định số 1 việt nam


[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]✅ Skill: 140 (New)

✅ Item : 15Dg (New)

✅ Class: Asia Only

✅ Rate EXP/SP : x400

✅ Rate Drop 400

✅ Rate Gold x50.

✅ Rate Archemy Random.

✅ Rate Archemy Narun Random.

✅ Tỷ lệ JOB lãi 50m/1 thành


✅ KHÔNG GIỚI HẠN IP.


✅ Buôn 3 thành : trường an , đôn hoàng , hòa điền , bán hàng đặc biệt ở di chỉ yakan 14h và 20h

✅ Khoá đi theo khi mặc job

✅ Out 1s hoặc 60s đều mất hàng

⚠️ Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo
buôn,nghiêm cấm sử dụng tool theo chủ PT

⚠️ Khoá Tk 3 ngày cảnh cáo vi phạm lần đầu, thu hồi hết gold, Tiếp tục vi phạm khoá vĩnh viễn

 


✅ Hỗ trợ TEST : FULL A-z

✅ Hỗ trợ OPEN :
- SET D13 SUN +15
- 50 Dịch chuyển ngược
- PET nhặt đồ 28 ngày
- 500k gold
- HP MP
- Full Sp
- rất nhiều thứ khác!!
Hỗ trợ HOTlie 24/24