f
 


Đua top vnd - có chức năng bcs - ghi lô đề - Sro Tam Quốc Map 110 Eu - Asi Gost 0s 4.0 OB 19/9/2020

Sro Tam Quốc Map 110 Eu - Asi Gost 0s 4.0 - Alpha Test: 16/9/2020 - Open Beta: 19/9/2020 - Exp x50 Drop x10 - Đua top vnd - có chức năng bcs - ghi lô đề - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://srotamquoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/671756413330248

Platest 16/9 -- Open 13h Thứ 7 19/9/2020

link trang chủ : http://srotamquoc.com/

link grup : https://www.facebook.com/groups/671756413330248

⚔️ THÔNG TIN SEVER

⚔️ MAP 110 Class EU -Asi

⚔️ Max Level : 110

⚔️ Gost : 0s

⚔️ Đồ Cuối Sun : D11

⚔️ HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

⚔️ Fam lever 1- 70 LKS // 70 - 95 Samakan // 95 - 110 Sa Mạc Muối

⚔️ Fam D10 quái chuẩn mặc định và mod 90-107 samakan.

⚔️ Fam D11 quái chuẩn mặc định và mod 108-110 samakan.

⚔️ JOB 3 Thành HD – DH - TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT - Di Chỉ)

⚔️ Buôn hàng Hàng Đặc Biệt 19h00 - 20h Hằng Ngày (Lever 60 lên Được Thú Đi Buôn F10).

⚔️ BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 Hằng Ngày

⚔️ Giờ Chơi 8h Xanh 2h Cam (Khóa Bug H Xanh Trong Thời Gian Đua Top)

⚔️ Gacha D7 -> D9 .Pét Hiếm->50%

⚔️ Có Map Thế Giới Lãng Quên Con Tàu Đắm lever 60 Vào Được Fam Lá Bùa Quy Đổi Som D9 Tại NPC Quản Lý Hội

⚔️ARCHEMY

⚔️ BMM Thường 1-3 100% /4->> Random

⚔️ Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 (1-10 100%.) ( yêu cầu Phải Có bmm cấp 1 )

⚔️ Khoá Buôn Đêm 2h Đêm - 8h Sáng

⚔️ Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC

⚔️ Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE - PVP - CTC Thứ 7 Hàng Tuần

⚔️ Giới Hạn : 8 ác PC – JOB 2 ác(Có chức Nắng BSC)

⚔️ Giải Thưởng Đua TOP

⚔️ (Của Ít Lòng Nhiều Để ae Tích Cực)

⚔️ Luật đua top eu va asi không được chung PT phát hiện bỏ top ca 2 class

⚔️ TOP 1 ASI : 1Tr VND + 7000 silk(1 Nửa Đổi Tài Nguyên Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên)

⚔️ TOP 2 ASI : 500K VND + 5000 silk(1 Nửa Đổi Tài Nguyên Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên)

⚔️ TOP 3 ASI : 200K VND + 3000 Silk(1 Nửa Đổi Tài Nguyên Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên)

--------------------

⚔️ TOP 1 EU : 800k VND + 7000 silk(1 Nửa Đổi Tài Nguyên Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên)

⚔️ TOP 2 EU : 300K VND + 5000 silk(1 Nửa Đổi Tài Nguyên Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên)

⚔️ TOP 3 EU : 200K VND + 3000 Silk(1 Nửa Đổi Tài Nguyên Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên)

⚔️ TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000 Silk

⚔️ (Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook)

⚔️ HỖ TRỢ TÂN THỦ

⚔️ Sét Sun D7 + 10

⚔️ 20m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%

⚔️ 1000 HP/MP + 100 DCN/TH

⚔️ Pét Nhặt Đồ 3 Ngày

⚔️ BẢNG GIÁ NẠP SILK

⚔️ 10K = 60 Silk

⚔️ 20K = 120 Silk

⚔️ 50K = 350 Silk

⚔️ 100K = 700 Silk

⚔️ 200K = 1600 Silk

⚔️ 500K = 6000 Silk

⚔️ Giá Trên Chưa Bao Gồm Khuyến Mại (3 ngày đầu open KM 100%)

⚔️ Chuyển Khoản ATM - MOMO Khuyến Mại Thêm 30%