f
 


Đẹp oke :)) - Sro Tâm Huyết 194 OB 12/10/2020

Sro Tâm Huyết 194 - Alpha Test: 8/10/2020 - Open Beta: 12/10/2020 - Exp 250x Drop 5 - Đẹp oke :)) - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://srotamhuyet.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/2322484134722059/members

THÔNG TIN MÁY CHỦ 
Open Chính Thức : 13h 12/10/2020

 
 • Nhiều Thời Trang Hot Có Tại Sro Tâm Huyết 
 • Even Tự Động Sau ∷ 60 Phút 1 Event Thây Phiên
 • Cấp Độ : 120 Full Class
 • Kỹ Năng ∷ 360 
 • Item ∷ D13 Sun Đổi = Xu Tại NPC Thanh Trường An
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗5
 • Rate Gold ∷ ✗1
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ Full Giờ Xanh
 • Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top
 • Giới Hạn ∷ 15 Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +14 (2+)
 • Buôn 3 Thành ∷ Đồn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samaka
 • Thành Chính ∷ Đôn Hoàng
 • Giới Hạn JOB Trên PC ∷ 4
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng 

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường 

   
 • 1--->4 ∷ 100%
 • 4--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP 

   
 • 1--->8 ∷ 100%
 • 8--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10 

   
 • 1--->10 ∷ 100%

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ 

   
 • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 10 +Title 
 • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 8 +Title
 • Top 3 ∷ 3k silk + Narun + 5 +Title
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 700 silk 

  Hỗ Trợ Chính Thức 

   
 • Set Sun D10 +12 Blue
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 2000 Bình HP ✗ MP
 • 50 DCN ✗ DCN TT 
 • 5M SP
  Sro Tâm Huyết Hân Hoan Đón Chào Ae !!!