f
 


Khám phá bí ẩn lôi thần điện - Sro Sơn Tùng Map 120 D16 Sro Mới Ra OB 30/11/2019

Sro Sơn Tùng Map 120 D16 Sro Mới Ra - Alpha Test: 27/11/2019 - Open Beta: 30/11/2019 - Exp x300 Drop x15 - Khám phá bí ẩn lôi thần điện - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://srosontung.com/

Sro Sơn Tùng Map 120 D16

Quý khách like + share + comment nhận 200 silk.
Map 120 Asian , Eu Chuẩn 100%

Trang chủ: http://srosontung.com/
Alphatest: 27/11/2019 Open: 13h00 30/11/2019

Thông Tin Sever

•Max Level : 120

•Skill: 120

•Master: 360

•Item : D16 SUN
•Class Asian . EU

•Rate EXP/SP : x300
•Rate Drop x15
•Rate Gold x5

•Giới hạn: 1 ngày 18giờ xanh.
* Giới hạn IP: 1IP = 8 acc. IP nét( Vui lòng inbox GM)

* Drop sun som 116 - 120 Jupiter Som.
* Lv 90 mặc được jop, Trade lãi x2 1 thành

Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

1--->4 ∷ 100%

4--->8 ∷ 40%

8--->10 ∷ 30%

10--->radom ∷ 15%

Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP D16

1--->7 ∷ 100%

7--->10 ∷ 90%

10--->... ∷ 40%

Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

* Giải Đua Top

  • * Top1 : 4000k Silk + 1ns 10 + 10 Viên May Mắn.
  • * Top2 : 3000k Silk + 1ns 10 + 10 Viên May Mắn.
  • * Top3 : 2000k Silk + 1ns 10 + 10 Viên May Mắn.
  • * Top4>>>10 : 300 Silk.

*Hỗ Trợ Tân Thủ Khi Alphatest Test

•Sét Sun D16+10 FULL BLUE
•1000 Bình HP/MP

•Pet nhặt đồ

•50 DCN

•10.000.000 SP

•999.999.999 Gold.

•9.999.999 silk.

* Hỗ Trợ Member khi Open Beta

1 Cặp cánh TT
- Sét SUN D13 Full Blue
- SP : 5.000.000
- Pét nhặt đồ , DCN , phù tức thời , HP MP , Chân chạy 100%, và nhiều item khác.