f
 


Online nhận silk đua top giải vnd - Sro Phá Thiên 6.3 OB 5/5/2021

Sro Phá Thiên 6.3 - Alpha Test: 30/4/2021 - Open Beta: 5/5/2021 - Exp x100 Drop x2 - Online nhận silk đua top giải vnd - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: http://srophathien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/srophathien

Sro Phá Thiên
Trang Chủ:http://srophathien.com/
Group:https://www.facebook.com/groups/srophathien
IP SEVER : 103.200.20.189 PORT : 15779
[TEST 30/04/2021 - OPEN Beta 13h Thứ 7 05/05/2021]
HƯỚNG DẪN NGƯỜI CHƠI
- Fam lever 1-85 LKS .
- Fam lever 85 - 95 Sơn Tặc Trại .
- 95 - 111 SA MẠC MUỐI // 111 - 120 SAMAKHAN.
- Fam Xu Đổi Silk ÁP JOB (trong này chỉ mỗi drop xu ) sẽ mở áp sau khi đua top xong. ( item đổi xu đổi silk ở shop).
- Fam ĐỒ SOM - SUN D13 quái 116-120 Samakhan.
- Săn Boss AP Nhận Silk.
- JOB 4 Thành TA – DH - TA - SAMAKA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt Di Chỉ Niya)
- Hàng Đặc Biệt 20h00 - 21h Hằng Ngày (Lever 105 lên Được Thú Đi Buôn f10).
-BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h Hằng Ngày
-THÔNG TIN SEVER
-MAP 120 D13 ASI - EU 7 Ngoại Hình
-Max Level : 120
-EXP/SP : X100
-DROP : X2
-DROP GOLD : X2
-Giới Hạn + Tỉ Lệ Mix Đồ
-BMM Thường 1-3 100% /4>>> Random Max 12 CHUA LKD
-BMM Víp 1-6 100% / 7>>> random max 12 CHUA LKD
-Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 10 100% ( yêu cầu bmm cấp 1 )
-JOB 4 Thành TA – DH - TA - SAMAKHAN (HÀNG ĐẶC BIỆT BÁN Di -Chỉ Niya + Sơn Tặc Trại Được Bán Hàng Vào 20h00>>21h00 Tối)
-Khoá Buôn Đêm 12h - 8h
-Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
-Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE Tuần 2 Lần Thứ 4 và 6 - PVP Thứ 7 - CTC Chủ Nhật Hàng Tuần
-Giới Hạn : 10 ác pc – JOB 2/1PC ác
-Giải Thưởng Đua TOP
TOP 1 : 500K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 10 + 1 Tile Shop
TOP 2 : 400K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 9 + 1 Tile Shop
TOP 3 : 300K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 8 + 1 Tile Shop
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 500 Silk
-Giải Thưởng Đua Top Job Từ Ngày 07/05 >> 13/05
TOP 1 : 400M+200k
TOP 2 : 300M+100k
TOP 3 : 200M+50k
-Trade Yêu Cầu Cấp Độ 7 Lv 105 Trở Lên
-Hunter Yêu Cầu Cấp Độ 6 Lv 105 Trở Lên
-Thief Yêu Cầu Cấp Độ 5 Lv 105 Trở Lên
Chốt TOP JOB 18H Chủ Nhật Hàng Tuần 20h Trao
(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải)
Bảng Giá Nạp Silk
10K = 100 Silk
20K = 200 Silk
50K = 500 Silk
100K = 1000 Silk
500K = 5000 Silk
Giá Trên Chua Bao Gồm Khuyến Mại
KM 100% 3 Ngày Đầu Open / Sau 3 Ngày Mở KM 50%
Chuyển Khoản ATM - MOMO - VIETTEL PAY - ZALO PAY Khuyến Mại Thêm 30%
MOMO SDT:0384462307 Nguyễn Đắc Việt
ATM Banking
Chủ TK : Nguyễn Đắc Việt
STK : 19036009156017,TechComBank,Chi Nhánh Hà Thành
[SDT ADM 0388942828]