f
 


Free - Sro Nhân Mã Test 23/08/2020 Open 29/08/2020 OB 29/8/2020

Sro Nhân Mã Test 23/08/2020 Open 29/08/2020 - Alpha Test: 23/8/2020 - Open Beta: 29/8/2020 - Exp 350x Drop 5x - Free - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://sronhanma.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/2642945142474794

Thông tin máy chủ

Thông Tin Chung Máy Chủ Nhân Mã

Alphatest 13h Trưa - 23/08/2020
Open chính thức 13h Trưa - 29/08/2020


THÔNG TIN MÁY CHỦ 

- EU-CH 
- Max Level : 120
- Skill : 120
- Vũ Khí : D13 Đồ Sun 
- Exp/Sp Rate: 350x
- Party Exp/SP : 350x
- Drop Item : 1,5x
- Gold drop : 2x
- TraDe; 4 Thành TA-DH-HD-Samaka - Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random

HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 120
- Full Silk
- Full Gold
- Tất cả Item Bán Tại NPC SaMaKa.
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC

- Set D10+12 
- Pet 3 Ngày 
- 5000 Bình HP/MP 
- 100 DCN 
- 50M SP 
- Set Thời Trang GM 
- Nasrun tân thủ 
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER

- Hệ thống chống D-dos và bảo mật cao, server lâu dài ổn định và cập nhật thường xuyên
- Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định, không có tình trạng gold mất giá
- GM Chuyên Nghiệp Và Nhiệt Tình Thường Xuyên Cập Nhật Game Bảo Trì Định Kỳ
- Là 1 sever ổn đinh
- Hệ Event phong phú, hàng ngày..
-Nạp thẻ vui lòng liên hệ BQT