f
 


Map 120 -d16 cân bằng dame full chức năng max hay - Sro New World 120 - D16 OB 6/6/2021

Sro New World 120 - D16 - Alpha Test: 4/6/2021 - Open Beta: 6/6/2021 - Exp 250 Drop 10 - Map 120 -d16 cân bằng dame full chức năng max hay - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2021

Trang chủ: http://thegioimoisro.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/membertamhuyet

map 120 _d16 đẹp độc hay xin mời ae .


Thông Báo Mới

 SRO New-World ALPHA TEST 8H ngay 04/05/2021 - OPEN CHÍNH THỨC 17H Ngày 06/06/2021

 

- Nghiêm Cấm tuyệt đối các hành vi LOG Auto đánh theo chủ hoặc tương tự trong Sever để PK ng khác và tham gia các Event , đi Job ,...

- Blog vĩnh viễn các trường hợp lợi dụng lỗi Sever để chuộc lợi - Khi bạn thấy lỗi hãy báo ngay cho GM để nhận thù lao và góp phần xây dựng 1 sân chơi ổn định cho tất cả !

Gruop nhóm Facebook


NPC tong map 120 map 120


Bấm vào để xem hướng dẫn Nạp Silk Open Chính Thức : 17h 06/06/2021

╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full h xanh

 • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ D16 Som-Sun
 • Gacha Max ∷ D12
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ Full time
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ PC - 100 Acc ✗ IP
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +12
 • Buôn 4 Thành ∷ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samakan ⇆ Constain ⇆ Làng Gió
 • Hệ thống Event tự động ∷ Xổ số Miền Bắc - Online nhận silk - Online lâu nhất nhận silk - Top Job ,Top Boss ,...
   
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1--->3 ∷ 100%
 • 3--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

   
 • 1--->5 ∷ 100%
 • 5--->8 ∷ 30%
 • 8--->10 ∷ Random
 • 11 ∷ 99%
 • 12 ∷ Random (Max)
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ ( ASIAN nhận vk Asian ,EU nhận vk EU)

   
 • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 5 + 1 vũ khí D16 Quang Ấn
 • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 5
 • Top 3 ∷ 2k silk + Narun + 5
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D10 +12 Max Blue 100%
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 5000 Bình HP ✗ MP
 • Nasun +15%
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
 • D14,D15 bán tại shop hỗ trợ
 • Nasrun hỗ trợ bán ở NPC giá 1 silk

  Thông Báo Mới
   SRO New-World ALPHA TEST 8H ngay 04/05/2021 - OPEN CHÍNH THỨC 17H Ngày 06/06/2021

   

  - Nghiêm Cấm tuyệt đối các hành vi LOG Auto đánh theo chủ hoặc tương tự trong Sever để PK ng khác và tham gia các Event , đi Job ,...

  - Blog vĩnh viễn các trường hợp lợi dụng lỗi Sever để chuộc lợi - Khi bạn thấy lỗi hãy báo ngay cho GM để nhận thù lao và góp phần xây dựng 1 sân chơi ổn định cho tất cả !

  Gruop nhóm Facebook


  NPC tong map 120 map 120


  Bấm vào để xem hướng dẫn Nạp Silk Open Chính Thức : 17h 06/06/2021

  ╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full h xanh
 • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ D16 Som-Sun
 • Gacha Max ∷ D12
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ Full time
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ PC - 100 Acc ✗ IP
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +12
 • Buôn 4 Thành ∷ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samakan ⇆ Constain ⇆ Làng Gió
 • Hệ thống Event tự động ∷ Xổ số Miền Bắc - Online nhận silk - Online lâu nhất nhận silk - Top Job ,Top Boss ,...
   
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1--->3 ∷ 100%
 • 3--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

   
 • 1--->5 ∷ 100%
 • 5--->8 ∷ 30%
 • 8--->10 ∷ Random
 • 11 ∷ 99%
 • 12 ∷ Random (Max)
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ ( ASIAN nhận vk Asian ,EU nhận vk EU)

   
 • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 5 + 1 vũ khí D16 Quang Ấn
 • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 5
 • Top 3 ∷ 2k silk + Narun + 5
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D10 +12 Max Blue 100%
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 5000 Bình HP ✗ MP
 • Nasun +15%
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
 • D14,D15 bán tại shop hỗ trợ
 • Nasrun hỗ trợ bán ở NPC giá 1 silk

  Thông Báo Mới
   SRO New-World ALPHA TEST 8H ngay 04/05/2021 - OPEN CHÍNH THỨC 17H Ngày 06/06/2021

   

  - Nghiêm Cấm tuyệt đối các hành vi LOG Auto đánh theo chủ hoặc tương tự trong Sever để PK ng khác và tham gia các Event , đi Job ,...

  - Blog vĩnh viễn các trường hợp lợi dụng lỗi Sever để chuộc lợi - Khi bạn thấy lỗi hãy báo ngay cho GM để nhận thù lao và góp phần xây dựng 1 sân chơi ổn định cho tất cả !

  Gruop nhóm Facebook


  NPC tong map 120 map 120


  Bấm vào để xem hướng dẫn Nạp Silk Open Chính Thức : 17h 06/06/2021

  ╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full h xanh
 • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ D16 Som-Sun
 • Gacha Max ∷ D12
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ Full time
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ PC - 100 Acc ✗ IP
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +12
 • Buôn 4 Thành ∷ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samakan ⇆ Constain ⇆ Làng Gió
 • Hệ thống Event tự động ∷ Xổ số Miền Bắc - Online nhận silk - Online lâu nhất nhận silk - Top Job ,Top Boss ,...
   
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1--->3 ∷ 100%
 • 3--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

   
 • 1--->5 ∷ 100%
 • 5--->8 ∷ 30%
 • 8--->10 ∷ Random
 • 11 ∷ 99%
 • 12 ∷ Random (Max)
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ ( ASIAN nhận vk Asian ,EU nhận vk EU)

   
 • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 5 + 1 vũ khí D16 Quang Ấn
 • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 5
 • Top 3 ∷ 2k silk + Narun + 5
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D10 +12 Max Blue 100%
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 5000 Bình HP ✗ MP
 • Nasun +15%
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
 • D14,D15 bán tại shop hỗ trợ
 • Nasrun hỗ trợ bán ở NPC giá 1 silk

  Thông Báo Mới
   SRO New-World ALPHA TEST 8H ngay 04/05/2021 - OPEN CHÍNH THỨC 17H Ngày 06/06/2021

   

  - Nghiêm Cấm tuyệt đối các hành vi LOG Auto đánh theo chủ hoặc tương tự trong Sever để PK ng khác và tham gia các Event , đi Job ,...

  - Blog vĩnh viễn các trường hợp lợi dụng lỗi Sever để chuộc lợi - Khi bạn thấy lỗi hãy báo ngay cho GM để nhận thù lao và góp phần xây dựng 1 sân chơi ổn định cho tất cả !

  Gruop nhóm Facebook


  NPC tong map 120 map 120


  Bấm vào để xem hướng dẫn Nạp Silk Open Chính Thức : 17h 06/06/2021

  ╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full h xanh
 • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ D16 Som-Sun
 • Gacha Max ∷ D12
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ Full time
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ PC - 100 Acc ✗ IP
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +12
 • Buôn 4 Thành ∷ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samakan ⇆ Constain ⇆ Làng Gió
 • Hệ thống Event tự động ∷ Xổ số Miền Bắc - Online nhận silk - Online lâu nhất nhận silk - Top Job ,Top Boss ,...
   
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1--->3 ∷ 100%
 • 3--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

   
 • 1--->5 ∷ 100%
 • 5--->8 ∷ 30%
 • 8--->10 ∷ Random
 • 11 ∷ 99%
 • 12 ∷ Random (Max)
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ ( ASIAN nhận vk Asian ,EU nhận vk EU)

   
 • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 5 + 1 vũ khí D16 Quang Ấn
 • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 5
 • Top 3 ∷ 2k silk + Narun + 5
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D10 +12 Max Blue 100%
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 5000 Bình HP ✗ MP
 • Nasun +15%
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
 • D14,D15 bán tại shop hỗ trợ
 • Nasrun hỗ trợ bán ở NPC giá 1 silk

  Thông Báo Mới
   SRO New-World ALPHA TEST 8H ngay 04/05/2021 - OPEN CHÍNH THỨC 17H Ngày 06/06/2021

   

  - Nghiêm Cấm tuyệt đối các hành vi LOG Auto đánh theo chủ hoặc tương tự trong Sever để PK ng khác và tham gia các Event , đi Job ,...

  - Blog vĩnh viễn các trường hợp lợi dụng lỗi Sever để chuộc lợi - Khi bạn thấy lỗi hãy báo ngay cho GM để nhận thù lao và góp phần xây dựng 1 sân chơi ổn định cho tất cả !

  Gruop nhóm Facebook


  NPC tong map 120 map 120


  Bấm vào để xem hướng dẫn Nạp Silk Open Chính Thức : 17h 06/06/2021

  ╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full h xanh
 • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ D16 Som-Sun
 • Gacha Max ∷ D12
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ Full time
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ PC - 100 Acc ✗ IP
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +12
 • Buôn 4 Thành ∷ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samakan ⇆ Constain ⇆ Làng Gió
 • Hệ thống Event tự động ∷ Xổ số Miền Bắc - Online nhận silk - Online lâu nhất nhận silk - Top Job ,Top Boss ,...
   
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1--->3 ∷ 100%
 • 3--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

   
 • 1--->5 ∷ 100%
 • 5--->8 ∷ 30%
 • 8--->10 ∷ Random
 • 11 ∷ 99%
 • 12 ∷ Random (Max)
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ ( ASIAN nhận vk Asian ,EU nhận vk EU)

   
 • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 5 + 1 vũ khí D16 Quang Ấn
 • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 5
 • Top 3 ∷ 2k silk + Narun + 5
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D10 +12 Max Blue 100%
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 5000 Bình HP ✗ MP
 • Nasun +15%
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
 • D14,D15 bán tại shop hỗ trợ
 • Nasrun hỗ trợ bán ở NPC giá 1 silk

  Thông Báo Mới
   SRO New-World ALPHA TEST 8H ngay 04/05/2021 - OPEN CHÍNH THỨC 17H Ngày 06/06/2021

   

  - Nghiêm Cấm tuyệt đối các hành vi LOG Auto đánh theo chủ hoặc tương tự trong Sever để PK ng khác và tham gia các Event , đi Job ,...

  - Blog vĩnh viễn các trường hợp lợi dụng lỗi Sever để chuộc lợi - Khi bạn thấy lỗi hãy báo ngay cho GM để nhận thù lao và góp phần xây dựng 1 sân chơi ổn định cho tất cả !

  Gruop nhóm Facebook


  NPC tong map 120 map 120


  Bấm vào để xem hướng dẫn Nạp Silk Open Chính Thức : 17h 06/06/2021

  ╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full h xanh
 • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ D16 Som-Sun
 • Gacha Max ∷ D12
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ Full time
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ PC - 100 Acc ✗ IP
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +12
 • Buôn 4 Thành ∷ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samakan ⇆ Constain ⇆ Làng Gió
 • Hệ thống Event tự động ∷ Xổ số Miền Bắc - Online nhận silk - Online lâu nhất nhận silk - Top Job ,Top Boss ,...
   
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1--->3 ∷ 100%
 • 3--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

   
 • 1--->5 ∷ 100%
 • 5--->8 ∷ 30%
 • 8--->10 ∷ Random
 • 11 ∷ 99%
 • 12 ∷ Random (Max)
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ ( ASIAN nhận vk Asian ,EU nhận vk EU)

   
 • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 5 + 1 vũ khí D16 Quang Ấn
 • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 5
 • Top 3 ∷ 2k silk + Narun + 5
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D10 +12 Max Blue 100%
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 5000 Bình HP ✗ MP
 • Nasun +15%
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
 • D14,D15 bán tại shop hỗ trợ
 • Nasrun hỗ trợ bán ở NPC giá 1 silk