f
 


- không nạp - cày cuốc là chính - free silk 999.999.999 - Sro Miễn Phí Free 100% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% OB 15/1/2022

Sro Miễn Phí Free 100% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% - Alpha Test: 11/1/2022 - Open Beta: 15/1/2022 - Exp x10 Drop x10 - - không nạp - cày cuốc là chính - free silk 999.999.999 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 1 2022

Trang chủ: http://sromienphi.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/2949295578663771


           Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100%
KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999

💎Map 100 - Only Asian - Ghost 10s 💎
👉Trang chủ : sromienphi.com
👉 IP SV: 222.255.214.247 Port 15779

👉 Item : SOM D10
👉Rate EXP x10
👉Rate Drop/Item/Gold : x2
►📲 Số Điện Thoại Admin :0968.58.58.99 - Sro Miễn Phí
►✅ Alphatest - 00h00 11/01/2022
►✅ OpenBeta - 13h00 15/01/2022

Giải Thưởng Đua Top
🥇️Top 1 : Nasun + 10 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🥈️Top 2 : Nasun + 8 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🥉Top 3 : Nasun + 5 , Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🏅Top 4 -> 10 Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
🏅Mỗi IP 1 Giải
✅ Giờ chơi : 5h xanh 1h vàng , Reset Time tại Web, Có Bug 18h
✅ Gioi hạn 10acc/PC , 10acc/IP , 2acc Job/PC Nghiêm cấm Fake IP , Fake Mac
✅ GKT max + 10 Ăn 2+ = 12 : Tỷ lệ : +1-> 4 100% 5 -> 7 30% +8 >> Random
✅ Nasun + 10 max , Tỷ lệ : 1 -> 5 100% . +5 > 6 10% . 6 -> 10 Random
Gacha Cấp 8 Sun + Cấp 9 Sos,Som 
( Vé May Mắn NPC Giữa thành Dôn Hoàng )
LKD Drop Mob lv 80
Mob Lăng Mộ chuyển sang map Samakan
✅ Buôn 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền . Lv 60 Cưỡi TêTê
✅ Hàng đặc biệt bán duy nhất ở Di Chỉ Niya 19h30' Hàng Ngày

💥 Hỗ trợ Open
• 1 X2 Hảo Hạng
• 1 Nasun
• 50 Dịch Chuyển Ngược
• 50 Dịch chuyển tức thời
• 10 Sát Thương/ Hấp Thụ 20%
• 10 Chân chạy 100%
• 10.000 Tên
• 5000 HP + MP
• Pet nhặt đồ 30 ngày .
• Set D1 +5 Sun Chi so 100% Full Blue 
( Shop NPC bán đồ Cấp 1 - Cấp 7 Sun Full Blue )