f
 


Game free item bí ngô - Sro Ma Vương 2019 V220 OB 9/11/2019

Sro Ma Vương 2019 V220 - Alpha Test: 8/11/2019 - Open Beta: 9/11/2019 - Exp 150x Drop 200x - Game free item bí ngô - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://sromavuong.com
WELLCOME SERVER MA VƯƠNG NEW 140 

SRO2019-10-31-18-55-11_9871a2ea943608b117.jpg
TRANG CHỦ: http://sromavuong.com/
GOURP FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/sromavuong/
⚔️ IP SEVER: 171.244.4.2 | PORT: 15779
⚔️ Alphatest: 20H00' xx/xx/2019
⚔️ Open Beta: Thứ 7 13H00' Ngày 09/11/2019
════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Max Cấp: 140.
- Skill: 140.
- Item: D15.
- Class: Only Asia.
- Job: 3 Thành Asia.
- Rate Exp: X150.
- Rate Drop: X80.
- Rate Gold: X50.
- Rate Job: X2.
- Drop Item D15: Quái 130 -> 140 Arabi.
- Archemy Max +10 Rate: +1-4 (100%) 5-12 ( RamRom)
- Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1
- Hệ Thống:drop Bí Ngô tại AP
════════════════════════════════
THÔNG TIN GIỚI HẠN:
+ Giới Hạn: 1IP / 6 Account ( IP Nét Quay Videos Gủi GM )
+ Giới Hạn: Đi Theo: Khi Job & CTC
+ Giới Hạn: Buôn Uốt 1S, 60S Điều Mất Hàng
════════════════════════════════
HỆ THỐNG QUÁI ĐƯỢC THAY ĐỔI:
- Quái Đôn Hoàng Giữ Nguyên.
- Quái Hoa Điền Giữ Nguyên.
- Quái Lạc Khắc Sơn Giữ Nguyên.
- Quái Alexender Giữ Nguyên.
- Khóa Máp Cos + Samakan .
SRO2019-10-31-18-55-11_98a2957e13b7d7d7c1.jpg ════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:
+ 1 SÉT SUN D13 +10
+ 1 SÉT SUN D14 +8 ( Bán Shop)
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP
════════════════════════════════
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP
- Tốp 1: Nasrun + 5 ,3.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop)
- Tốp 2: Nasrun + 4 ,2.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop)
- Tốp 3: Nasrun + 3 ,1.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop)
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 1.000Silk
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 500Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
════════════════════════════════
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE: http://sromavuong.com/#napthe

+ NẠP ATM & MOMO INBOX CHO GM: SÓI NGÂY THƠ
10k = 100Silk, 20K = 220Silk, 30K = 330Silk, 50K = 550 Silk, 100K = 1100Silk, 200K = 2200Silk , 300K = 3300Silk, 500K = 5500Silk, 1 Triệu = 12000Silk.
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM KHUYẾN MÃI.
════════════════════════════════