f
 


🎮 max cap: 120 🎮 skill: 120 🎮 item : cuối d13 sun 🎮 class: asia , eu 🎮 không giới hạn giờ chơi 🎮 giới hạn 8acc/pc - Sro Lương Sơn Bạc Max Lv120 D13 7 Ngoại Hình Cực Đẹp OB 15/9/2020

Sro Lương Sơn Bạc Max Lv120 D13 7 Ngoại Hình Cực Đẹp - Alpha Test: 6/9/2020 - Open Beta: 15/9/2020 - Exp x150 Drop x80 - 🎮 max cap: 120 🎮 skill: 120 🎮 item : cuối d13 sun 🎮 class: asia , eu 🎮 không giới hạn giờ chơi 🎮 giới hạn 8acc/pc - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://sroluongsonbac.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/311629120064227/

 http://sroluongsonbac.com/

🎮 Max cap: 120
🎮 Skill: 120
🎮 Item : Cuối D13 Sun
🎮 Class: Asia , EU
🎮 không giới hạn giờ chơi
🎮 giới hạn 8acc/pc , Jod 2acc/pc , CTC 2acc/pc

🎮 yêu cầu Lv Jod 110 / khóa Trade từ 2h00-8h00

🎮 Nhân vật trên cấp 110 Online Nhận 20 silk/1H
🎮 Hệ Thống:Ghost 1S
🎮 Buôn Các thành : TA - DH - HD
🎮 Drop Item : D13 mob Jupiter samaka, Map Jupiter
🎮 Rate EXP/SP : x150
🎮 Rate Drop X80
🎮 Rate Gold x50.
🎮 Hệ Thống Fam Xu tại AP ( Item thường)
🎮 Hệ Thống Event Hằng tuần /hàng ngày
🎮Hệ Thống Tích Hợp Búa Sửa Chữa Ko Cần Log Bot ( RamRom)
🎮Hệ Thống chống bug time 18h / DDos /Bug Pill
🎮Hệ Thống chống Out 1s
🎮 Giả Kim Thuật:(Nasun max +10) (Max Item +12)
🎮 Tỉ Lệ Mix NASRUN :yêu cầu có BMM 1-10 100%
🎮 Tỉ Lệ Mix BMM thường :yêu cầu có BMM 1-4 100% ,4-5 60% ,5-6 40% ,6-7 20%, 7-8 10% , 8-9 9% , 9-10 6% ,10-11 2%, 11-12 1%
🎮 Tỉ Lệ Mix BMM Vip :yêu cầu có BMM 1-8 100% ,8-9 10% ,9-10 7% ,10-11 3%, 11-12 1%
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:
Hỗ Trợ Tân Thủ Son D11+8
IBán som D12 ở shop
1 PÉT NHẶT ĐỒ
150 Dịch chuyển ngược
6 lốc HP MP
1 sét thời trang Tân thủ