f
 


Map 120 eu+asi d13 - Sro Long Vuong Map 120 D13 7style Seasn 6.3 OB 5/5/2020

Sro Long Vuong Map 120 D13 7style Seasn 6.3 - Alpha Test: 25/5/2020 - Open Beta: 5/5/2020 - Exp x150 Drop x5 - Map 120 eu+asi d13 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://srolongvuong.com/

SRO LONGVUONG (Huyền Thoại Map 120)

⚔️ IP SEVER :103.116.105.81 PORT : 15779

⚔️ Link Trang Chủ :http://srolongvuong.com/

⚔️ Link Grup : https://www.facebook.com/groups/1332146990326230/?ref=bookmarks

═════════════

THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Map 120 - ASI - EU D13

- EXP: X150

- DROP: X5

- DROPGOLD: X2

════════════

FULL H XANH

════════════

RATE MIX ĐỒ

BMM Thường 1-3 100% /4-->10 Random Max 12 LKD

BMM Víp 1-7 100% / 7-->10 random max 12 LKD

Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 10 100% ( yêu cầu bmm cấp 1 )

JOB 4 Thành TA – DH - TA - SAMAKA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)

KHOA BUON DEM 1H -8H SANG

Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC

════════════

Full IP – JOB 2 PC
════════════
Giải Đua Tốp
Top 1 ∷ 6K SILK + Narun + 10

  • Top 2 ∷ 4K SILK + Narun + 8
  • Top 3 ∷ 2K SILK + Narun + 6
  • TOP 4 ➙ 10 ∷ 800 SILK