f
 


Free silk - Sro Kinhbac.Com 140 OB 19/12/2020

Sro Kinhbac.Com 140 - Alpha Test: 6/12/2020 - Open Beta: 19/12/2020 - Exp 10% Drop 5% - Free silk - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 12 2020

Trang chủ: http://srokinhbac.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thien.nguyenlong.5/

Thông Tin Chung

IP: gw.srokinhbac.com - Port: 15779

Alphatest: 06/12/2020

Open chính thức: xx/xx/2020

☝THÔNG TIN SERVER
✅ Max Level : 140

✅ Đồ Max : D16 ngoại hình mới (Sẽ update thêm)

✅ Class : Asian + EU

✅ Skill : 140 (max full)

✅ Exp/Sp Rate: xxx

✅ Party Exp/SP :xxx

✅ Drop Item : xxx

✅ Gold drop : xxx

✅ Rate Alchemy : +8 = 100% không có giới hạn alchemy

✅ Rate Alchemy Nasrun:+10 100% co BMM cap 1

⚠ Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo

buôn,nghiêm cấm sử dụng tool theo chủ PT

☝HỖ TRỢ ALPHATEST
☑ Max Lv 140

☑ Full 99999999 Silk

☑ Full 99b Gold

☝HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
☑ D13 + 7 full blue cs


☝GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
☝THÔNG TIN GIỚI HẠN

☑Khóa jop 12h AM - 7h PM

☑ Giới Hạn 10 Acc/PC

☑ Buôn out 1S, 60S Đều Mất Hàng và block 30p

☑ Giới Hạn:Full time

☑ Cấm EU và ASI chung pt ☑ Cấm 2Job/Pc
⚠⚠⚠⚠⚠Kính Chào AE 3 Miền Ạ. AE Có Gì Thắc Mắc Liên Hệ GM Văn Chung Nhé!⚠⚠⚠⚠⚠

WELCOME !!!