f
 


Sro kim long - new map 140 - new item d20 - free 99,99% - Sro Kim Long 251 OB 27/8/2020

Sro Kim Long 251 - Alpha Test: 25/8/2020 - Open Beta: 27/8/2020 - Exp 999 Drop 999 - Sro kim long - new map 140 - new item d20 - free 99,99% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://srokimlong.com

Sro Kim Long - Freee 99,99 %
- Alpha Test: 21/6/2020 -
Open Beta: 28/6/2020 -
Exp x200
Drop x20
- Map 140-
item d20-

Trang chủ: http://srokimlong.com/
𝐒𝐑𝐎 𝐊𝐈𝐌 𝐋𝐎𝐍𝐆 - 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝟗𝟗,𝟗𝟗
𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐑𝐈́- 𝐎̂̉𝐍 Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆
http://srokimlong.com/
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭 : 21/6/𝟐𝟎20
𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐓𝐀 : 28/6/2020 ( 13h00)

✅ Max cap: 140.
✅ Skill: 140 (New)
✅ Item : 15Dg (New)
✅ Class: Asia Only
✅ Rate EXP/SP : x20.
✅ Rate Drop x5
✅ Rate Gold x5.
✅ Rate Archemy Random.
✅ Rate Archemy Narun Random.
✅ Tỷ lệ JOB lãi 50m/1 thành
✅ Giới Hạn 5h xanh 2 giờ vàng.
✅ Giới 8acc /1 IP. tiệm nét INBOX GM.
✅ Giới Hạn LOG 3 acc JOB / 1 máy tính.
✅ Buôn 3 thành : trường an , đôn hoàng , hòa điền , bán hàng đặc biệt ở di chỉ yakan 14h và 20h
✅ Khoá đi theo khi mặc job
✅ Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
⚠ Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo
buôn,nghiêm cấm sử dụng tool theo chủ PT
⚠ Khoá Tk 3 ngày cảnh cáo vi phạm lần đầu, thu hồi hết gold, Tiếp tục vi phạm khoá vĩnh viễn
**************************************************************
✅ Hỗ trợ TEST : FULL A-z
✅ Hỗ trợ OPEN :

  • SET D13 SUN +15
  • 50 Dịch chuyển ngược
  • PET nhặt đồ 28 ngày
  • 500k gold
  • HP MP
  • Full Sp
  • rất nhiều thứ khác!!