f
 


Map 140- item d20- alphatest 21/6 open 28/6 - Sro Kim Long - Freee 99,99 240 OB 28/6/2020

Sro Kim Long - Freee 99,99 240 - Alpha Test: 21/6/2020 - Open Beta: 28/6/2020 - Exp x200 Drop x20 - Map 140- item d20- alphatest 21/6 open 28/6 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srokimlong.com/

𝐒𝐑𝐎 𝐊𝐈𝐌 𝐋𝐎𝐍𝐆 - 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝟗𝟗,𝟗𝟗

𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐑𝐈́- 𝐎̂̉𝐍 Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆

http://srokimlong.com/

𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭 : 21/6/𝟐𝟎20

𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐓𝐀 : 28/6/2020 ( 13h00)

✅ Max cap: 140.

✅ Skill: 140 (New)

✅ Item : 15Dg (New)

✅ Class: Asia Only

✅ Rate EXP/SP : x20.

✅ Rate Drop x5

✅ Rate Gold x5.

✅ Rate Archemy Random.

✅ Rate Archemy Narun Random.

✅ Tỷ lệ JOB lãi 50m/1 thành

✅ Giới Hạn 5h xanh 2 giờ vàng.

✅ Giới 8acc /1 IP. tiệm nét INBOX GM.

✅ Giới Hạn LOG 3 acc JOB / 1 máy tính.

✅ Buôn 3 thành : trường an , đôn hoàng , hòa điền , bán hàng đặc biệt ở di chỉ yakan 14h và 20h

✅ Khoá đi theo khi mặc job

✅ Out 1s hoặc 60s đều mất hàng

⚠️ Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo

buôn,nghiêm cấm sử dụng tool theo chủ PT

⚠️ Khoá Tk 3 ngày cảnh cáo vi phạm lần đầu, thu hồi hết gold, Tiếp tục vi phạm khoá vĩnh viễn

**************************************************************

✅ Hỗ trợ TEST : FULL A-z

✅ Hỗ trợ OPEN :

  • SET D13 SUN +15
  • 50 Dịch chuyển ngược
  • PET nhặt đồ 28 ngày
  • 500k gold
  • HP MP
  • Full Sp
  • rất nhiều thứ khác!!

Hỗ trợ HOTlie 24/24