f
 


Map 120 chuẩn data joymax, nhiều tính năng, bạn chơi thử không hay gm chặt cu - Sro Kim Hỏa Map 120 OB 4/6/2022

Sro Kim Hỏa Map 120 - Alpha Test: 28/5/2022 - Open Beta: 4/6/2022 - Exp exp: x30 Drop drop: x10 - Map 120 chuẩn data joymax, nhiều tính năng, bạn chơi thử không hay gm chặt cu - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2022

Trang chủ: https://srokimhoa.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/srokimhoa

 • Map Data 120 (Chuẩn JoyMax)
 • Char: Chủng tộc EU và Asia
 • MAP 120: D13 EU + ASIA
 • Max Level + Skill: 120
 • Hệ thống Skill: Hiệu ứng đẹp, đã chỉnh sửa Skill cân bằng giữa Asin và EU
 • Hệ thống JOB: 3JOB, ngoại hình đa dạng
 • Mastery: 360 Asi / 240 EU
 • Gost PvP: 0s
 • EXP: x30
 • Tỷ lệ Drop: x10
 • TỶ lệ Drop Gold: x10
 • Giờ chơi: Không giới hạn
 • Giới Hạn Log acc: 6 acc/ 1 PC
 • Giới Hạn CTC, Event: 1 acc/ 1 PC
 • Hệ thống học viện nhận buff (Không bán Buff HV)
 • Hỗ trợ người chơi mới Full
 • Đáp ứng nhu cầu: Fam - JOB - Mix đồ - PVP - Khám phá hoài niệm
 • Event đa dạng hàng ngày, nhiệm vụ đa dạng