f
 


Sro - khánh hòa - troysro - máp 140 - free d14 - test - 13h cn - 31/5/2020 - open - 19h30 t4 - 3/6/2020 - Sro Khánh Hoà Sro Mới Ra OB 3/6/2020

Sro Khánh Hoà Sro Mới Ra - Alpha Test: 31/5/2020 - Open Beta: 3/6/2020 - Exp x800 Drop x2.5 - Sro - khánh hòa - troysro - máp 140 - free d14 - test - 13h cn - 31/5/2020 - open - 19h30 t4 - 3/6/2020 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srokhanhhoa.tk/

IP: 103.89.85.30 Port: 15779


Trang chủ:SROKhanhHoa.TK
TEST - 13H CN - 31/5/2020
OPEN - 19h30 T4 - 3/6/2020
*******************************************
Giải Thưởng Đua Top
Top1:5k silk + 5k TroyCoin + vũ khí tùy chọn +20
Top2:4k silk + 4k TroyCoin + vũ khí tùy chọn +18
Top3:3k silk + 3k TroyCoin + vũ khí tùy chọn +16
Top4>>5:1k silk + 1k TroyCoin
*******************************************
Thông Tin Server
Rate EXP x800
Rate Drop Item x2.5
Rate Drop Gold x4
Không Giới Hạn Giờ Chơi
không giới han ip sv
Free Item D14 1 Gold Tại thành Jangan
*******************************************
Tỉ Lệ Nạp Thẻ Nhận Silk
10k= 80 Silk
20k= 200 Silk
50k = 550 Silk
100k= 1100Silk
200k= 2200 Silk
500k = 6000 Silk
-- Nạp Thẻ Qua ATM - Nhận Thêm 50% tổng Số Nạp. Khi Nap Yêu Cầu Các Bạn Ghi Rõ TK Cần Nhận Silk+TroyCoin
*******************************************