f
 


120 d13 free for all - Sro Khai Thiên 120 Cap - Up To 130 OB 25/12/2021

Sro Khai Thiên 120 Cap - Up To 130 - Alpha Test: 19/12/2021 - Open Beta: 25/12/2021 - Exp 500 Drop 5 - 120 d13 free for all - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 12 2021

Trang chủ: https://srokhaithien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/srokhaithien

⚜️Thông Tin Sever⚜️

🍀Link Sever: http://srokhaithien.com

🍀Link Group: https://www.facebook.com/groups/srokhaithien

•Max Level : 120. . FREE ALL silk + gift silk

  • Open: 25 / 12 / 2021

* Chuẩn cày cuốc

* Săn boss hệ thống nhận silk

* Thưởng buff theo Level job

* Thưởng buff theo top job

* Học viện rs vào 18h hàng ngày

* Chống 2 job triệt để

* Hệ thống ngoại hình vũ khí SUN đa dạng

* Và còn rất rất nhiều tính năng đang chờ bạn vào khám phá

•Skill: 120

•Master: 360

•Item : SOM - Sun D13 ( Sun Hiếm)

•Class: Asian - EU

•Rate EXP/SP : x400

•Rate Drop x1

•Rate Gold x1

•Giới Hạn 20 Acc/PC. 2 Acc Job/PC

•FULL giờ xanh

♻️Sro Khai Thiên 120 - D13 - ASIA -EU FREE

- Đồ Cuối Sun D13

* Hệ Thống Săn boss drop silk và các loại Item

* Job system chuẩn Electus

🔰- Fam lever 1-70 LKS // 70 - 95 Sơn tặc trại// 95 – 111 Sa Mạc Muối // 111 - 120 Samakan.

🔰 - SOM + ( SUN Siêu Hiếm ) Drop Quái 117 - 120 ở Samakan

🔰- CN --> T5 Hằng Tuần Mở Trade đến 1h sáng

🔰- Thứ 6 + T7 Hằng Tuần Mở Trade đến 3h sáng

🔰- JOB 3 Thành TA - DH - HD (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt Sơn Tặc Trại)

🔰- Hàng Đặc Biệt 19h30 - 20h30 Hằng Ngày (Lever 105 Lên Được Thú Đi Buôn tete)

🔰- Sever Có Chức Năng Auto Dùng BSC, Chống 2 JOB triệt để

🔰Tỉ Lệ Đập Đồ

🔰BMM Thường

1>4 : 100%

4> : Radom

🔰BMM VIP

1>5 : 100%

5> : Radom

Max +12 Chưa LKD 2+