f
 


Only asia - Sro Khai Thiên Cap 120 OB 30/10/2021

Sro Khai Thiên Cap 120 - Alpha Test: 20/10/2021 - Open Beta: 30/10/2021 - Exp 200 Drop 10 - Only asia - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://srokhaithien.com

Sro khai thiên Map 120 Asi Eu Fee 100% - Alpha Test: 20/10/2021 - Open Beta: 30/10/2021 - Exp 200 Drop x10 - Map 120  only asi  - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://srokhaithien.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/srokhaithien

Srokhaithien.com Map 120

IP SEVER : 103.82.20.139 PORT : 15779

[TEST 20/10/2020 - OPEN Beta 13h 30/10/2020]

THÔNG TIN SEVER

 

MAP 120 D13 Asi  Có Items Đổi 6 Ngoại HìnhMax Level : 120Gost : 0sEXP : X200DROP : X10Đồ Cuối Sun : D13

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

 

- Fam lever 1- 85 LKS // 85 - 95 Bãi ong SMK // 95 - 111 Sơn tặc trại  - // 111-120 Karakoram.- Fam D13 SOM - SUN quái 116-120 Karakoram.- JOB 3 Thành HD – DH - TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt Di chỉ Nyja)- Buôn hàng Hàng Đặc Biệt 19h00 - 20h30 Hằng Ngày (Lever 80 lên Được Thú Đi Buôn ).BUFF Học Viện Tự Động theo Top job Vào 18h00 Hằng NgàyGiờ Chơi 6h Xanh 2h vàng

ARCHEMYBMM Thường 1-3 100% /4->> RandomBMM Vip 1-5 100% /6->> RandomTỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100%) ( yêu cầu Phải Có bmm cấp 1 )Khoá Buôn Đêm 1h Đêm - 8h SángKhóa Out 1S TRADE - T6 + T7 mở khóa job đến 03h sáng - Khóa Đi Theo JOB - CTCHệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Hon 120 hoat dongGiới Hạn : 10 ác PC – JOB 2 ác (Có chức Nắng BSC)

Giải Thưởng Đua TOP

(Của Ít Lòng Nhiều Để ae Tích Cực)

TOP 1 : 5k silk+ Nasun 3+

TOP 2 : 4k silk + Nasun 3

TOP 3 : 3k silk + Nasun 3

TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000 Silk

(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook)

HỖ TRỢ TÂN THỦ

Sét Sun D10 + 50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%1000 HP/MP + 100 DCN/THPét Nhặt Đồ 3 Ngày

Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB Trade.CTC.Event - Cấm Log No JOB quá 2 ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu /Blook cảnh cáo 3 ngày