f
 


Sro hùng bá. - 120 only asia ngoại hình max đẹp đuatop nhận ngay tiền mặt - Sro Hùng Bá Sro Mới Ra OB 14/6/2020

Sro Hùng Bá Sro Mới Ra - Alpha Test: 8/6/2020 - Open Beta: 14/6/2020 - Exp x250 Drop x200 - Sro hùng bá. - 120 only asia ngoại hình max đẹp đuatop nhận ngay tiền mặt - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srohungba.com/

 

SRO Hùng Bá
MAP 120 Only ASIAN

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN SROHUNGBA.COM

Sro Map 120 - D13 - Ngoại hình đẹp - Hệ thống Pvp cân bằng - Đông người chơi
srohungba.com


- Alphatest: 08/06/2020
- Open beta : 14/06/2020

- Thưởng Đua Top
- Top 1 ∷ 1000k VND (1 Nửa Quy Ra Silk Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên Giá Gốc)
- Top 2 ∷ 500k VND (1 Nửa Quy Ra Silk Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên Giá Gốc)
- Top 3 ∷ 300k VND (1 Nửa Quy Ra Silk Hoặc Đổi Hết Tài Nguyên Giá Gốc)


- Level giới hạn Lv 120
- Server Train Samakhan 109-120
- Train quái rơi Sun 116-120 Samakhan
- Rate Exp: x 250- Rate Drop: x200
- Giới hạn giờ chơi: FULL xanh
- Giả Kim Thuật: Max + 16 chưa LKD đặc biệt (Sẽ tăng giới hạn up + sau này)
- Cấm buôn đêm từ 12h -> 8h sáng hàng ngày
- out 1s hay 60s ngoài thành đều bị mất hàng
- Rate Giả Kim Thuật 1->4 100% | 5->8 30% | 8-12 =10 %. 12 trở lên random
- Tỉ lệ mix Nasrun: 1 - 4 100% . 5-8 - 20% | 8 - 10%
- Hỗ trợ nv mới được set D11 + 12 full blue, 1000 HP MP, 20 DCN ,chân chạy 100%