f
 


Máp 80 , lạc khắc sơn - Sro Hỏa Phụng V1 OB 21/11/2021

Sro Hỏa Phụng V1 - Alpha Test: 1/11/2021 - Open Beta: 21/11/2021 - Exp 4x Drop 30 - Máp 80 , lạc khắc sơn - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 11 2021

Trang chủ: http://srohoaphung.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1020551365137853

Server Only Asia ( MAP 80 )

- Trang Chủ : www.srohoaphung.com

- Grup Server : https://www.facebook.com/groups/1020551365137853

- IP : 103.90.225.187 PORT : 15779

- Anphal Test 14/11/2021 06h00

- Open 21/11/2021 13h00

- Level giới hạn map 80 ( Lạc Khắc Sơn )

- Giới hạn 4acc/pc/8acc/ip

- Server OL nhận silk 1s/ac ( nhận full ac treo )

- Server tích hợp khóa bảo vệ tài khoản trong GAME

- Server tích hợp thông báo JOP PVP Đập đồ ( 6 trở lên ) Báo toàn Server

- Gost 10s

- Lv 20 qua Đôn Hoàng

- Lv 30 qua Hòa Điền

- Server khóa Q và cuộn giấy EXP khi đua tốp

- Server khóa DHTD ( Đôn Hoàng Thạch Động )

- Server Có Quái Nhóm

- Train quái rơi LKD

- Máu Tím 820 được bán tại NPC Thầy Thuốc các thành

- Lv 60 lên được tete

- Khi Even của Server đề nghị anh em tắt giao dịch vì server có gost

- Bán buff học viện bằng VND để lấy kinh phí duy trì SV (Không Mở Học Viện)

- Tốp nạp sẽ nhận được Buff VIP

- Rate Exp: x2

- Rate Trader: x2

- Rate Drop item + gold : x2

- D5 trở xuống bán 1 Gold , D6 bán được 70% , D7 bán được 80% , D8 trở lên bán 100% giá Gold báo chuẩn

- Giới hạn giờ chơi: 5h xanh 1h vàng

- Quay gacha từ D4-> D6 Sun , VK D7 SOS ( Khuê Ấn ) ( D4 -> 100% , D5 -> 80% , D6 -> 70% , D7 -> 60% )

- Giả Kim Thuật: Max + 8 chưa LKD đặc biệt (Sẽ tăng giới hạn up + sau này)

- Cấm buôn đêm từ 12h -> 7h sáng hàng ngày

- 2ac JOP/IP ( Vì là máp thấp )

- Buôn 3 thành Trường An - Đôn Hoàng- Hoà Điền ( Mở bán hàng Đặc Biệt duy nhất tại Sơn Tặc Trại )

- Out 1s hay 60s ngoài thành đều bị mất hàng

- Khoá đi theo khi mặc job

- Server tích hợp tự động dùng "Búa Sửa Chữa"

- Item đi train drop bán NPC

- Khóa bug time 18h, khóa reset time trên web. Server sẽ bảo trì hàng ngày vào lúc 17h00 trong quá trình đua top

- Rate Giả Kim Thuật 1->2 100% | 2->3 50% | 3->4 30% | 4->5 20% | 5->6 10% | 6->8 random

- Tỉ lệ mix Nasrun: 1 --> 3 random ( Max +3 )

- Đồ cuối Sun D8 Server sẽ drop đồ D8a1 trước rồi D8a2 và D8a3 sau đó là Som rồi Sun ( Khi nào Server đạt 70% đồ cuối sẽ mở drop Som đồ hiếm )

- Hỗ trợ nv mới được set D3+5 full blue, 1000 HP MP, 20 DCN, 1 pet 3 ngày, chân chạy 100% + 1000000 SP