f
 


Sro hải phòng 120 d12 hình d13 chuẩn - Sro Hải Phòng Sro Mới Ra OB 27/6/2020

Sro Hải Phòng Sro Mới Ra - Alpha Test: 23/6/2020 - Open Beta: 27/6/2020 - Exp X200 Drop X2 - Sro hải phòng 120 d12 hình d13 chuẩn - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srohaiphong.com/

IP: 103.200.21.62 Port 15779
Trang Chủ : srohaiphong .com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/604673727000804
Alphatest : ../06/2020
OPEN ĐUA TOP : 13h 27/06/2020
Thông tin server :
* Online 1h = 10s
* Skill Mastery 360
* Rate X200 EXP.
* Rate x2 Drop.
* Giới hạn 10acc/PC
* Đồ cuối Sun D12 Hình D13 Chuẩn
* Rate Drop SOX Random.
* EU + ASIA (Fix Skill)
* Nasrun max +10
* Shop đá D13 tại NPC Trường An
* Shop Item hỗ trợ (Job,HP MP,ITEM SILK..)
* Update Pet 2
* Máy chủ thông suốt 24/24 và đặt tại trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam.
* Hỗ trợ tận tình.
* Tỷ Lệ Giả Kim Thuật (Tối Đa) :
* +1-4 : 100%
* >= 5 : random
*Giải Thưởng Đua Tốp :

  • : Tốp 1 : 5000 silk + 1 Nasun +10 + 1 TT không bán tại F10
  • : Tốp 1 : 4000 silk + 1 Nasun +9 + 1 TT không bán tại F10
  • : Tốp 1 : 3000 silk + 1 Nasun +8 + 1 TT không bán tại F10
  • : Tốp 4>>>10 : 1000 silk

* Hỗ trợ OPEN (item Khóa):
* Sét SUN D10+10
* 20 chân chạy, 20 DCN, 50 bùa dịch chuyển tức thời
* 1000HP, 1000MP
* PET 3 ngày
* Các Hành vi bị cấm tại Sro Hải Phòng :
*Sever khóa buôn đêm từ 00h>>>7h sáng
* Nghiêm cấm sử dụng Auto và các loại bot đi theo tự điều khiển Nhân vật khi đi buôn và đi job nói chung
* Nghiêm cấm sử tool đánh theo chủ pt
* Nghiêm cấm Fake IP, Fake MAC. Nếu phát hiện block toàn bộ TK liên quan