f
 


Sro hải dương free silk - Sro Hải Dương Map 120 D13 Asi - Eu Sro Mới Ra OB 3/5/2020

Sro Hải Dương Map 120 D13 Asi - Eu Sro Mới Ra - Alpha Test: 3/5/2020 - Open Beta: 3/5/2020 - Exp N/a Drop N.a - Sro hải dương free silk - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://srohaiduong.com/

——————Test 29-4-2020————-
——-Open Beta 13h Chủ Nhật (03-5-2020)——-
————- MAP 120 D13 ASI - EU —————
-> sv free 90% - cày cuốc ổn định
LINK :http://srohaiduong.com/
Grup:
https://www.facebook.com/groups/1657308027699597
Max Level : 120 ASI-Eu
Rate EXP/SP : x500
Rate Drop x10
Rate Gold x5
Giới Hạn Mix Đồ
BMM thường 1-4 100% / 5->> random
BMM Víp 1-6 100% / 7>> random
Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 8 100% ( yêu cầu bmm cấp 1 )
JOB 3 THÀNH TA – DH - TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)
full ip
Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
Khoá buôn đêm 2h-7h
Hệ Thống Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần Auto BIG TRADE Thứ 7 - CTC Chủ Nhật Hàng Tuần
GIỚI HẠN : full ( không giới hạn ip )
Giải Thưởng TOP
TOP 1 : 1 Nasun 8 + 500m gold
TOP 2 : 1 Nasun 7 + 300m gold
TOP 3 : 1 Nasun 5 + 150m gold
TOP 4 – 10 : Khuyến khich 50m gold
(Lưu Ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải.
——————————————