f
 


Sos d1-d9 full blu bán tại các cửa hàng - Sro Gemi Map 100 Eu - Asia - Ổn Định Free 99% OB 14/3/2021

Sro Gemi Map 100 Eu - Asia - Ổn Định Free 99% - Alpha Test: 4/3/2021 - Open Beta: 14/3/2021 - Exp x5 Drop x1 - Sos d1-d9 full blu bán tại các cửa hàng - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 3 2021

Trang chủ: http://srogemi.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/591498515142376/

Thông tin máy chủ GEMI

* IP : 180.214.239.13 Port : 15779

* - MAP 100 ASIA + EU

* - Alphatest : 4/3/2021

* - Open : x/3/2021

* - Sever hỗ trợ mọi loại bot

* - 6h xanh 1h cam , 6acc/pc 20acc/ip

* - Online 1h nhận 2silk

* - Giải thưởng đua cấp độ

* * Top 1 : 1.000.000 VND + Tai nghe gaming Flydigi CyberFox T1

* * Top 2 : 500.000 VND + nasun+ 8

* * Top 3 : 200.000 VND + 3.000 silk

* * Top 4-10 : 1.000 silk

* ( Lưu ý : Giải thưởng cho Asia và EU giống nhau , mỗi ip chỉ nhận một giải duy nhất . Trong quá trình đua top tuyệt đối asia và eu không được hỗ trợ cho nhau , phát hiện loại khỏi top ngay lập tức )

* - Giải thưởng đua top job ( kết thúc sau 1 tháng tính từ ngày open )

* * Top 1 : 500.000 VND + Title Bảo Tiêu Anh Hùng , Đạo Tặc Khét Tiếng , Thương Nhân Tài Ba

* * Top 2 : 3.000 silk

* ( 1IP chỉ nhận một giải duy nhất )

* - Khóa tất cả các nhiệm vụ ( xong top sẽ mở lại )

* - Giới hạn trang bị tối đa +12 ( đã sử dụng luyện kim dược đặc biệt )

* *Rate alchemy : 1-4 100% , 4-12 ramdom ( độ khó trung bình )

* - Nasun max + 8 ( 1-5 100% , 5-8 ramdom áp dụng có BMM cấp 1 )

* - Rate EXP X5 ( ~ hơn 2 tuần xong top )

* - Drop gold X1

* - Drop đồ thường X1 SOX X1,5 ( vũ khí Sun D10 chỉ drop hoặc làm nhiệm vụ trong con tàu đắm cấp độ 91-100 )

* - Có quái nhóm ( quái 9x-100 chuyển ra samarkan )

* - SOS D1-D9 full blu bán tại các cửa hàng ( giá 1 vàng )

* - Gacha có trang phục , cờ , pet ...

* - Có kéo học viện ( đua top xong mở )

* - Buôn 3 thành TA-ĐH-HĐ ( hàng đặc biệt xong top sẽ mở )

* - Job out 1s hoặc 60s đều mất hàng

* - Reset job , guild , point bằng gold hoặc silk trực tiếp trong game

* - Không bug time , không reset time

* - Có hỗ trợ đổi tên nhân vật ( liên hệ GM )

* - Giải độc đen bán tại cửa hàng 10s/1 lần . Máu tím drop

* - Luyện kim dược , đá xanh/đỏ drop

* Hỗ trợ OPEN set sun D5 + 5 full blu , 1000HP/MP , 50DCN , 50 DC tực thời , 11 phước hoạt , Pet 3 ngày , nasun , 20 cuộn giấy chân chạy 100% )

* - Nghiêm cấm các hành vi dùng tool phá hoại server , tool đi theo buôn tập đoàn ( hãy tạo một sân chơi công bằng , văn minh )

* - Khuyến khích mọi hành động mua bán vật phẩm có giá trị trong game qua GM trung gian

* - Bảng giá nạp silk

* * 50k = 300 silk

* * 100k = 600 silk

* * 200k = 1200 silk

* * 500k = 3200 silk

* Chưa tính KM , Nạp qua Chuyển khoản hoặc MOMO thêm 30%

* - Nạp thẻ trực tiếp trên web ( nạp xong liên hệ GM ) , CK hoặc momo liên hệ GM