f

Only asian new map 140 arabi d15 - Sro Đẫm Máu 3.0 OB 15/6/2019

Sro Đẫm Máu 3.0 - Alpha Test: 2/6/2019 - Open Beta: 15/6/2019 - Exp 99999x Drop 99999x - Only asian new map 140 arabi d15 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2019

http://srodammau.com/
GOURP FACEBOOK:https://www.facebook.com/groups/srodammau/
⚔️ IP SEVER: 171.244.1.119 | PORT: 15779
⚔️ Alphatest: 20H00' 08/6/2019
⚔️ Open Beta: Thứ 7 - 13H00' Ngày 15/6/2019

════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Max Cấp: 140.
- Skill: 140.
- Item: D15.
- Class: Only Asia.
- Job: 3 Thành Asia.
- Rate Exp: X150.
- Rate Drop: X80.
- Rate Gold: X50.
- Rate Job: X2.
- Drop Item D15: Quái 130 -> 140 Arabi.
- Archemy Max +10 Rate: +1-4 (100%) 5-12 ( RamRom)
- Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1 
- Hệ Thống:drop Bí Ngô tại AP 

════════════════════════════════
THÔNG TIN GIỚI HẠN:
+ Giới Hạn: 1IP / 6 Account ( IP Nét Quay Videos Gủi GM )
+ Giới Hạn: Đi Theo: Khi Job & CTC
+ Giới Hạn: Buôn Uốt 1S, 60S Điều Mất Hàng

════════════════════════════════
HỆ THỐNG QUÁI ĐƯỢC THAY ĐỔI:
- Quái Đôn Hoàng Giữ Nguyên.
- Quái Hoa Điền Giữ Nguyên.
- Quái Lạc Khắc Sơn Giữ Nguyên.
- Quái Alexender Giữ Nguyên.
- Khóa Máp Cos + Samakan .

════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:
+ 1 SÉT SUN D13 +10
+ 1 SÉT SUN D14 +8 ( Bán Shop)
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP

════════════════════════════════
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP
- Tốp 1: 300K Card + 3.000Silk + 1 Pet Nhặt đồ (bán ở Shop)
- Tốp 2: 200K Card + 2.000Silk + 1 Pet Nhặt đồ (bán ở Shop)
- Tốp 3: 100K Card + 1.000Silk + 1 Pet Nhặt đồ (bán ở Shop)
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 1.000Silk 
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 500Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP

════════════════════════════════
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE: http://srodammau.com/#napthe
+ NẠP ATM & MOMO INBOX CHO GM: SÓI NGÂY THƠ
10k = 100Silk, 20K = 220Silk, 30K = 330Silk, 50K = 550 Silk, 100K = 1100Silk, 200K = 2200Silk , 300K = 3300Silk, 500K = 5500Silk, 1 Triệu = 12000Silk.
+ GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM KHUYẾN MÃI.

════════════════════════════════Bình Luận
Đi lên