f
 


⚔️ **open beta map 100 - only asian - free 99999 silk: 13h00' ngày 25/9/2021** - Sro Cơn Lốc 69 Sro 5.0 OB 25/9/2021

Sro Cơn Lốc 69 Sro 5.0 - Alpha Test: 14/9/2021 - Open Beta: 25/9/2021 - Exp 5 Drop 2 - ⚔️ **open beta map 100 - only asian - free 99999 silk: 13h00' ngày 25/9/2021** - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 9 2021

Trang chủ: http://sroconloc69.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/463720724445971

⚔️ **Alphatest: 13H00' 14/09/2021**
⚔️ **Open Beta Map 100 - Only Asian - Free 99999 Silk: 13H00' Ngày 25/9/2021**
══════════════════════════════════════════
Tham gia: **Alphatest $ đua tốp ngay để có những phần quà hấp dẫn từ BQT. + chia sẻ ghim H,A tại đây để nhận 500s khi sv open.**
THÔNG TIN MÁY CHỦ:  http://sroconloc69.com/
Grup : https://www.facebook.com/groups/463720724445971
- IP: 103.163.214.251
- Map 100 - Only Asian - Ghost 10s
- Rate EXP x10
- Rate Drop/Item/Gold : x2
- Giờ chơi:  fun xanh
- Gioi hạn 9acc/PC , 9acc/IP , 2acc Job/PC
-GKT max + 10 Ăn 2+ = 12 . Tỷ lệ : 1-3 : 100% , 4-5 : 50% , 6>> RanDom
- Nasun + 5 max , Tỷ lệ : 1-5 100% có bmm lv 1
- - Đồ cuối D10 A3 Quái 9x ở SMK..
**Open hỗ trợ :**
NPC có bán vé quay gacha ti lệ 100% gia 350k 1ve Gacha có D9Som. Som D9 drop voi ti le cao..
• 100000000 DCN
• 100000000 Dịch chuyển tức thời
• 100000000 chân chạy 100%
• 100000000 Tên
• 100000000 HP, MP
• Pet nhặt đồ 300000 ngày .
• Set d5 +5 Sun Chi so 100% full blue
**Giải Thưởng Đua Top :**
Top1 : Nasun + 5 , và 1 Set Thời Trang Duy Nhất Không Bán F10 +20m gold
Top2 : Nasun + 3 , +5 Bất Diệt và Atra + 15m gold
Top 3: Nasun + 1 ,+2 Bất Diệt và Atra + 10m gold
Top 4  5 Bất Diệt và 5 Atra d10
Mỗi IP 1 Giải
Thông Tin Sơ Bộ : http://sroconloc69.com/
Map 100 - Only Asian - Ghost 10s