f
 


Onlyasi 120 d13 ngoai hinh new - Sro Chiến Mã Map 120 Only Asia Sro Mới Ra OB 5/7/2020

Sro Chiến Mã Map 120 Only Asia Sro Mới Ra - Alpha Test: 29/6/2020 - Open Beta: 5/7/2020 - Exp 250x Drop 10x - Onlyasi 120 d13 ngoai hinh new - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://srochienma.com/

🔰🔰 SRO Chiến Mã MAP 120 ONLYASI 🔰🔰
- Apptes 29/06/2020
- Open Benta : 05/07/2020 vao 13h00 chiều chủ nhật
- THÔNG TIN MÁY CHỦ
- IP : 103.90.225.14
- Port : 15779
- Onlyasi 120 D13 Ngoai Hinh New
- Do d13 Fam ra chỉ số ngẫu nhiên
- Max Level : 120
- Skill : 120
- Map : 120
- Exp/Sp Rate: 250x
- Party Exp/SP : 250X
- Drop Item : 10x
- Gold drop : 10x
- Khoa Lang mo B2 -> B4 ( Chuyển ra Đất hung nô ĐH )
- Quai 109 - 110 SMM ( Chuyển về STT )
- Quai 116 - 120 CHUYỂN Samakhan ( bãi ong )
- Buôn 4 thành TA - DH - HD - SMK
- 20H00 Bán hàng ĐB STT Duy nhất trong ngày
- Nói không với 2job Ai vi phạm bị phát hiện sẽ blok Vĩnh Vien
- Sever Noi Khong voi su dung toll danh theo chu PT ai vi pham Khoa VV
- CTC Vào tối Chủ nhật hàng tuần ( tu 20h00 den 21h30 )
- giới hạn 8 ac / 1ip
- 8 giờ xanh 2 giờ cam ( Bug 18h nhận lại giờ xanh
- Rate Alchemy MaxPlus + 12 (Chưa Tính LKD Đặc Biệt 2+)
- Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>8 50% 8 > 10 30% 9 >12 radom (BMM Thường)
- Rate Alchemy :1>8 100% . 8> 10 40% 10> 12 10% (BMM VIP)
- Archemy Narun 1--->8 100% 8-->10 Radom ( Max 10+) Yeu cau bmm cap 1
- Bảng giá SIL - 10K 100S - 100K 1000S 200K 2000S 500K 5000S CHUA TINH KM
- Khuyến mãi 100% khi open trong 3 ngày
- Khuyến mãi 140% khi nap Qua ATM
--------HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC -------
- Set Sun D10 + 10 fulblu chi so
- Pet 3 Ngày
- 3000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- Full SP
-🔰🔰🔰🔰🔰Giai thưởng Đua Tốp 🔰🔰🔰🔰🔰
-🏧Tốp 1 nhận 300k vnd + 3000s + NS + 9
-🏧 Tốp 2 Nhận 100k vnd +2000S + NS + 8
-🏧Tốp 3 nhan 2000 SIL
- Tốp 4 đến Tốp 10 nhận Mỗi Tốp 500s
- Khoa Boss va AP khi dua top - Yêu cầu Mỗi IP Nhận 1 Tốp để nhiều bạn nhận đc Qùa hơn