f
 


Cày cuốc 100% - Sro Bọ Cạp 193 OB 20/9/2019

Sro Bọ Cạp 193 - Alpha Test: 7/9/2019 - Open Beta: 20/9/2019 - Exp 5x Drop 20% - Cày cuốc 100% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 9 2019

Trang chủ: http://srobocap.online

▶️Trang chủ : http://srobocap.online/
▶️ Diễn đàn : https://www.facebook.com/groups/srobocap/
════════════════════════════
+ Alphatest: 07/09/2019
+ OpenBeta: 13H00' Ngày .../09/2019
+ IP Sever : 103.200.23.8 | Port : 15779
════════════════════════════
+ THÔNG TIN SEVER:
️- Map Lever: 120
- Class: Only Asia
- Item: D13 Som - Sun.
- Max Mastery: 360
- Rate Exp: X5
- Rate Gold: X2
- Rate Job: X2
- Rate Drop: X2
- Rate Archery Item: 1>3=100%,3>5=70%,5>7=50%,7>9=30%,9>11=10%,11> RNG
- Rate Archery Nasun: 1-5 100%,5>7=60%,7>10=20%
- Ghost Delay: 0s
- Event hàng tuần hấp dẫn như BigTrade, CTC v.v...
════════════════════════════
+ THÔNG TIN MÁY GIỚI HẠN:
️- Giới Hạn: 5H Xanh 2H Vàng ( Reset Trang Chủ 1 Lần / Ngày )
️- Giới Hạn: 6 Account / PC
️- Giới Hạn: Archery Item +13
️- Giới Hạn: Archery Nasun +10
════════════════════════════
++ HỖ TRỢ TEST ++
- 1 Set Sun D13+13 Full Blue.
- 99999 silk
- 500.000.000.000 Gold 
- Nasun VIP +10
- 10M SP
════════════════════════════
++ HỖ TRỢ OPEN BETA ++
- 1 Set Sun D10+5 Full SM+TT
- 1000 Bình HP-MP
- 20 Dịch Chuyển Ngược + Tức Thời
- 20 Chân Chạy Người Chơi Mới 100%
- 1 Pét Nhặt Đồ 3 Ngày 
- Nasun thân thủ
- 1000 Tên Cung
- 5M SP
════════════════════════════
+ GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP SRO BỌ CẠP +
- Tốp 1: 5.000 Silk + 1 Pét Chiến Thần Đèn
- Tốp 2: 3.000 Silk + 1 Pét Chiến Thần Đèn
- Tốp 3: 1.000 Silk + 1 Pét Chiến Thần Đèn
- Tốp 4 - Tốp 10: Mỗi Tốp 500Silk
- Lưu Ý: Mỗi IP Chỉ Nhận 1 Giải Không Phân Biệt Quán Nét Hay Nhà.
════════════════════════════
- Mọi thông tin chi tiết khác vui lòng truy cập Trang Chủ hoặc Diễn Đàn.