f
 


Không web shop - Sro Bất Diệt Map 60 Season1 OB 7/6/2020

Sro Bất Diệt Map 60 Season1 - Alpha Test: 6/6/2020 - Open Beta: 7/6/2020 - Exp 1x Drop 1x - Không web shop - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srobatdiet.online/

Trangchủ: Srobatdiet.online

Map 60 - Trường An Đại Chiến OPEN 9H 7/6/2020

IP Sever: 45.125.239.152

THÔNG TIN MÁY CHỦ
- Asia
- Max Level : 60
- Skill : 60, Mastery 180
- Map : Trường An
- Item : D7
- Exp/Sp Rate: 1x
- Party Exp/SP : 1x
- Drop Item : 1x
- Gold drop : 1x
- Rate Alchemy : 1-3 60%, 3-5 40%, 5-7 20%, 7-10 10% max
- Tính Năng Tự Động Sử Dụng Búa Sửa Chữa khi đồ hỏng
- Tính năng mix item +7 trở lên bố cáo toàn SV
- Kill Boss Ô lỗ tề nhận 100 silk, Băng Chúa Nhi nhận 300 Silk
- Giải thưởng đua top:
=> Top 1: 2 Triệu VND - 50% Silk
=> Top 2: 1 Triệu VND - 50% Silk
=> Top 3: 500k VND
HỖ TRỢ ALPHATEST 5/6/2020
- Max Lv 60
- Full Item D7
- Full Silk
- Full Gold
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC 7/6/2020

- Set D1 Tân khách
- 50 Bình HP nhỏ
- 50 Bình MP nhỏ
- 20 Phù
- 0 SP
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER
- Không Nasrun, Thời Trang, X2 Thượng Hạng đưa tình trạng Sever cân bằng

- 5h xanh 1h vàng

- Kill Nguyệt Tinh nhận vé 100 SP

- 3 Acc/ PC

- Không thú thồ hàng silk

- Không mob nhóm, Không học viện, Nhiệm vụ, Gacha, đảm bảo khách quan
- Không drop đá, tấm lót, nguyên liệu.

- Job và drop item đã sửa lại để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định, không có tình trạng gold mất giá và lạm phát.

- Event Hàng Đặc Biệt 20h mỗi ngày
- GM Nhiệt Tình Online 8h/ngày
- Là 1 Sever ổn định,cày cuốc 100%
- Hệ Thống Event đa dạng, phong phú cập nhật hằng ngày/tuần...
- Nạp thẻ tự động

Share bài viết này ở chế độ công khai và tag 3 bạn để nhận 100 silk khi Open!