f
 


Sro bất diệt -map 100 -only asi -open 14/09 - tổng giải thưởng đua top 10 triệu vnd - Sro Bất Diệt Sro Mới Ra OB 14/9/2019

Sro Bất Diệt Sro Mới Ra - Alpha Test: 8/9/2019 - Open Beta: 14/9/2019 - Exp x10 Drop x3 - Sro bất diệt -map 100 -only asi -open 14/09 - tổng giải thưởng đua top 10 triệu vnd - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 9 2019

Trang chủ: http://srobatdiet.com

Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s

Trang chủ: http://srobatdiet.com/
Alphatest: 12h 08/09/2019
Open Chính Thức: 13h 14/09/2019
IP: 103.9.159.68 - Port: 15779
-Tổng giải thưởng even đua top 10 triệu đồng
+Top 1: 5.000.000 đồng (Một nửa nhận silk không km)
+Top 2: 3.000.000 đồng (Một nửa nhận silk không km)
+Top 3: 2.000.000 đồng (Một nửa nhận silk không km)
+Top 4-10: 2000 silk
- Rate exp: x10
- Rate Drop: x3
- Mastery: 100
- Giới hạn: 5ac/PC, 2ac Job/1PC
- Giới hạn: 5h xanh 1h cam. Online Bug time 18h
- Buôn 3 thành TA - ĐH - HĐ. Khoá buôn đêm 1h - 7h
- Riset time bằng gold hoặc silk 1 lần/ ngày
- Mỗi IP chỉ nhận đc 1 giải thưởng
- Khoá toàn bộ hệ thống boss khi đua top
- Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo buôn, nghiêm cấm sử dụng tool theo chủ PT
- Học viện tự train
- Chuyển MOB lăng mộ ra Samakan
- Hỗ trợ Sét SUN cấp 5 max blue khi Open
- 20 chân chạy, 20 DCN, 20 bùa dịch chuyển tức thời, 1000HP, 1000MP , PET 3 ngày .
- Out 1s hoặc 60s ngoài thành đều mất hàng, Lv 70 lên được thú thồ hàng F10 (tete)
- Khoá đi theo khi mặc job
- Sun D6 - D8 +7 omo bán shop giá chuẩn + Silk.
- Đồ D1 - D5 Bán shop 1 vàng.
- Rate Giả Kim: 1-4 80%, 4 trở lên random
- Rate Nasun: 1->3 100%, 3->5 30%. Max +5.
- Các bạn tham gia gruop face để biết thêm về lịch Even Test cũng như các sự kiện khác của sever
Sever hy vọng sẽ là nơi giải trí và nơi có cơ hội gặp gỡ của các chiến hữu gần xa.
GM: Nguyễn Huy!