f
 


Map 120 d13 6 ngoại hình cho member lựa chọn ( 5 điểm bán hàng trade ) - Sro Bạch Vương Map 120 D13 Eu - Asi OB 9/11/2019

Sro Bạch Vương Map 120 D13 Eu - Asi - Alpha Test: 6/11/2019 - Open Beta: 9/11/2019 - Exp x300 Drop x5 - Map 120 d13 6 ngoại hình cho member lựa chọn ( 5 điểm bán hàng trade ) - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://srobachvuong.com

SROBACHVUONG.COM
TEST : 6/11/2019 - OPEN : 9/11/2019
IP SEVER : 14.225.19.36 PORT : 15779
Phiên Bản Hót Nhất Hiện Nay 120 D13 EU - ASI 6 Style Ngoại Hình
ĐỘI NGŨ ADM online 20/24 :
THÔNG TIN SEVER
MAP 120 D13 6 Style Ngoại Hình EU - ASI
Link Trang Chủ : SROBACHVUONG.COM
GM : SinNa
▶️ Max Level : 120 EU - ASI
▶️ Rate EXP/SP : x300
▶️ Rate Drop x5
▶️ Rate Gold x1
Giới Hạn Mix Đồ
-BMM thường 1-4 100% / 4-6 30% / 6-8 20% / 8-9 10% / 10 -> 12 random LDK max 14
-BMM Víp 1-7 100% / 7-8 40% / 8-9 30% / 9-10 20% / 10 -> 12 random LKD max 14
-Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 10 100% ( yêu cầu bmm cấp 1 )
-JOB 3 THÀNH TA – DH – HD - Trade Thoải Mãi Con Gà Mái Full Time (2 Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT - Làng Gió)
-Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
-Hệ Thống Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần Auto BIG TRADE Thứ 7 - CTC Chủ Nhật Hàng Tuần
-GIỚI HẠN : 7 ác ip – JOB 3 ác
♦️♦️♦️Giải Thưởng TOP ♦️♦️♦️
TOP 1 : 5000 silk – Nasun 9 – 5 Bất Diệt D13
TOP 2 : 4000 silk – Nasun 8 – 4 Bất Diệt
TOP 3 : 3000 silk – Nasun 7 – 3 Bất Diệt
TOP 4 – 10 : Khuyến khich 800 silk
Hỗ Trợ Open : Full sp - 1000 HP/MP
1 sét sun D10 Full Blu CS
100 DCN – Tức Thời – 1 Pet 3 Ngày – 10.000 Tên – 0 Gold
-BẢNG GIÁ NẠP SILK TRÊN WEP NẠP THẺ
-MOBI – VINA – VIETTEL
10.000đ = 200 silk
50.000đ = 1000 silk
100.000đ = 2000 silk
500.000đ = 10000 silk
giá trên chỉ khuyến mại 3 ngày nạp thẻ đầu tiên 100%
ATM Chuyển Khoản Thêm 30% STK :ADM – 102005824762 – Vietinbank
Facebook ADM SinNa