f
 


Sever free silk ( 100% ) map 120 d13 chuẩn eu - asi - Sro Bạch Vương Free Silk 100% Season 6.3 OB 10/1/2020

Sro Bạch Vương Free Silk 100% Season 6.3 - Alpha Test: 26/12/2019 - Open Beta: 10/1/2020 - Exp x400 Drop x50 - Sever free silk ( 100% ) map 120 d13 chuẩn eu - asi - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 1 2020

Trang chủ: http://srobachvuong.com/

SROBACHVUONG.COM
link : http://srobachvuong.com/
TEST : 25/12/2019 - OPEN : 13h chủ nhật 29/12/2019

IP SEVER : 14.225.19.36 PORT : 15779

Phiên Bản Hót Nhất Hiện Nay 120 D13 EU - ASI 30 Style Ngoại Hình (Free Silk 100%)

ĐỘI NGŨ ADM online 20/24 :

THÔNG TIN SEVER

MAP 120 D13 30 style Ngoại Hình EU - ASI

Link Trang Chủ : SROBACHVUONG.COM

GM : SinNa

▶️ Max Level : 120 EU - ASI

▶️ Rate EXP/SP : x400

▶️ Rate Drop x5

▶️ Rate Gold x1

Giới Hạn Mix Đồ

-BMM thường 1-4 100% / 4-6 30% / 6-8 20% / 8-12 random max 14

-BMM Víp 1-7 100% / 7-8 40% / 8-12 random max 14

-Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 10 100% ( yêu cầu bmm cấp 1 )

-JOB 3 THÀNH TA – DH - TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)

-Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
- Khoá buôn đêm 1h-7h
-Hệ Thống Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần Auto BIG TRADE Thứ 7 - CTC Chủ Nhật Hàng Tuần

-GIỚI HẠN : 8-10 ác ip – JOB 2 ác

♦️♦️♦️Giải Thưởng TOP ♦️♦️♦️
————Asi + EU——-
Asi và EU không dc chung pt phát hiện huỷ top pt đó

TOP 1 asi + eu : 1 vũ khí som + 8 chưa lkd full blu + 200m + 10 bmm víp

TOP 2 : 1 vũ khí som + 7 chưa lkd full blu + 150m + 8 bmm víp

TOP 3 : 1 vũ khí som + 6 chưa lkd full blu + 100m + 6 bmm víp

TOP 4 – 10 : Khuyến khich 100m

Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải.

Hỗ Trợ Open : Full sp - 1000 HP/MP

1 sét sun D10 Full Blu CS

100 DCN – Tức Thời – 1 Pet 3 Ngày – 10.000 Tên – 0 Gold

Sđt ADM : 0399980069