f
 


Máy chủ mới gm mới hoạt động lâu dài - Sro Bạch Phụng Map 110 Only Asian OB 1/6/2021

Sro Bạch Phụng Map 110 Only Asian - Alpha Test: 24/5/2021 - Open Beta: 1/6/2021 - Exp x200 Drop x10 - Máy chủ mới gm mới hoạt động lâu dài - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2021

Trang chủ: http://srobachphung.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/300032895084531

- 1 Class Asia
- Max Level : 110
- Skill : 110
- Map : 110
- Item : D11
- Exp/Sp Rate: 200x
- Party Exp/SP : 230x
- Drop Item : 10x
- Gold drop : 5x
- Rate Alchemy : MaxPlus + 15 (Đã tính LKD 2+) - Nasun MaxPlus +10
- Rate Alchemy : 1>5 100%, 6 50%, 7 40%, 8 20%, 9->13>Random.
- Rate Nasun : 1>8 100% - 9>10 Random (Đã tính BMM cấp 1)

HỖ TRỢ ALPHATEST

- Max Lv 110
- Full Item D11 +10 Full Blue,Chỉ số
- Full Silk
- Full Gold

HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC

- Set Sun D7+8 Blue HP,MP Full
- Pet 3 Ngày
- 2000 Bình HP lớn
- 2000 Bình MP lớn
- 20 DCN, 20 Phù, 20 tddc
- 5M SP
- Và các item hổ trợ khác
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER
- Hệ thống chống D-dos và bảo mật cao, server lâu dài ổn định và cập nhật thông tin thường xuyên
- Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định, không có tình trạng gold mất giá và lạm phát.
- GM Chuyên Nghiệp Và Nhiệt Tình Thường Xuyên Cập Nhật Game Bảo Trì Định Kỳ
- Là 1 Sever ổn định,cày cuốc,lâu dài 100%
- Hệ Thống Event đa dạng, phong phú cập nhật hằng ngày/tuần...