f
 


Miễn phí 100% - Sro Bắc Nam Season 10.3 OB 6/12/2020

Sro Bắc Nam Season 10.3 - Alpha Test: 11/11/2020 - Open Beta: 6/12/2020 - Exp 250 Drop 40% - Miễn phí 100% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 12 2020

Trang chủ: http://srobacnam.net

SROBACNAM.NET Asian & Eu
Map 120 d13 
Freee 999999silk
⚔️SroBacNam.Net⚔️ 
Gruops : https://m.facebook.com/profile.php?id=534573103418408&ref=content_filter
IP Server 103.142.139.4 Port : 15779
MAP : 120 - D13 ( 7 ngoại hình)
TEST - 11/11/2020
OPEN - 13h/ 06/12/2020
✔️Map 120 Asian + EU ( Quái Jupiter Chuyển Sang Samakan)
✔️Skill Master 360 
✔️* Fee silk 100%
* Giới hạn 10acc/ip
✔️* Open Hỗ Trợ Sét Sun D10 Full Blue +8
✔️- HP/MP 1000
✔️Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
✔️Chân Chạy 100% , 50 DCN 50 DCNTT
✔️ Exp X 250
✔️Tỉ Lệ Mix + Đồ : 1 >> 4 100%, 4>5 100% 5 >>RanDom ( Max +11 chưa lkd 2+)(BMM Thường)
Tỉ lệ mix đồ 1>6 100%, 6 >> RanDom(BMM Víp)
✔️Tỉ Lệ Mix Nasun 1 > 7 100%, 7 > 10 20% (BMM cap 1)
* Giáp Zing drop ở samaka
* Vũ khí mua ở shop bằng gold và Xu vàng
* Xu vàng drop ở bãi ong samaka. Khoá ap
* Top 1 Asi & Eu 300m + nasun + 10 
* Top 2 Asi & EU 200m + nasun + 9
* Top 3 Asi & Eu 100m + nasun + 8
* Top 4>> 10 Asi & Eu 20m
✔️ Lever 110 Mới Nên Được Tete , Cấm Uốt 1s , Thoát Game Trong Thành Hay Ngoài Thành Đều Mất Hàng.
✔️Sever Mở Kéo Học Viện Sau Khi Xong Top 
✔️Drop D13 Som Sun 116 ->120
✔️Khóa Đi Theo Khi Mặc JOB
✔️Hệ Thống Chống D-dos Cao , BQT Nhiệt Tình Chú Đáo
✔️Buôn 3 Thành HD>
✔️Sever Nghiêm Cấm Các Hành Vi Tuyên Truyền Hình Ảnh Quảng Cáo SV Khác , Nghiêm Cấm Lợi Dụng Các Tool Chống Phá SV , Các Tool Chủ PT , Tool Đi Theo Buôn Thheo Đoàn , Chỉ Đường …. Mọi Hành Vi Gian Lận Đều Bị Sử Lý Tùy Theo Mức Độ . ( Chung Tay Xây Dựng Vi 1 Sân Chơi Công Bằng Lành Mạnh Vui Chơi Giải Trí 
✔️Mọi Hành Vi Mua Bán Trong Game Không Có MOD Hay GM Trung Gian Giao Dịch Bị Lừa Đảo …. GM Sẽ Không Sử Lý ( AE Chú Ý )