f
 


Map 120 eu-asi online nhận 10 silk nạp 1h - Sro Anh Em 120 D13 Huyền Thoại 4.0 OB 26/9/2020

Sro Anh Em 120 D13 Huyền Thoại 4.0 - Alpha Test: 20/9/2020 - Open Beta: 26/9/2020 - Exp x400 Drop x999 - Map 120 eu-asi online nhận 10 silk nạp 1h - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://kinhsro.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673/

Trang chủ: http://kinhsro.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673/

Link sever : http://kinhsro.com/

link Grup : https://www.facebook.com/groups/264853997546673/

Giờ Chơi Full H Xanh

Có Map Thế Giới Lãng Quên Con Tàu Đắm lever 60 Vào Được Fam Lá Bùa Quy Đổi Đồ có giá trịITEM ARCHEMYBMM Thường 1-3 100% /4->> RandomBMM Víp 1-7 100% /7->> RandomTỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100%( yêu cầu Phải Có bmm cấp 1 )Trade Full Không Giới Hạn Giờ BuônKhóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTCHệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE - PVP - CTC CN Hàng TuầnGiới Hạn : 15 ác PC – JOB 2 ác (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC)

Giải Thưởng Đua TOP

 

Top AsiTOP 1 : 5000 silk + Nasun 6 + Tile ShopTOP 2 : 4000 silk + Nasun 5 + Tile ShopTOP 3 : 3000 Silk + Nasun 4 + Tile ShopTop EuTOP 1 : 4000 silk + Nasun 6 + Tile ShopTOP 2 : 3000 silk + Nasun 5 + Tile ShopTOP 3 : 2000 Silk + Nasun 4 + Tile ShopTOP 4 – 10 : Khuyến Khích 700 Silk(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook)

HỖ TRỢ TÂN THỦ

Sét Sun D10 + 1020m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%1000 HP/MP + 100 DCN/THPét Nhặt Đồ 3 Ngày

BẢNG GIÁ NẠP SILK

10K = 100 Silk20K = 200 Silk50K = 500 Silk100K = 1000 Silk200K = 2000 Silk

500K = 5000 Silk