f
 


Free f10 - Sro Ae 3 Miền - Thời Hoàng Kim Trở Lại 120 OB 15/4/2023

Sro Ae 3 Miền - Thời Hoàng Kim Trở Lại 120 - Alpha Test: 8/4/2023 - Open Beta: 15/4/2023 - Exp 50 Drop 2 - Free f10 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 4 2023

Trang chủ: http://www.sroae3mien.com

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/groups/sroae3mien

[SỰ KIỆN QUẢNG CÁO] SRO AE 3 MIỀN - THỜI HOÀNG KIM TRỞ LẠI.

 

💫💫Tặng ngay 50 người tạo nhân vật đua top sớm nhất 1000silk.

Trang chủ: http://sroae3mien.com 

 

⚔️ Alphatest: 0H00' 08/04/2023

⚔️ Open Beta: 13h Thứ 7 15/04/2022 

 

🌟🌟 THÔNG TIN ĐUA TOP 🌟🌟

 

🥇Top 1 : 600k VND ( 50% QUY SILK ) + Vũ Khí Nhật Ấn D12 +0 chỉ số 0% tự chọn

 

🥇Top 2 : 400k VND ( 50% QUY SILK )+ Vũ Khí Nhật Ấn D12 +0 chỉ số 0% tự chọn

 

🥇Top 3 : 200k VND( 50% QUY SILK )+ Vũ Khí Nhật Ấn D12 +0 chỉ số 0% tự chọn

 

🥇Top 4 : 100k ( QUY SILK )

 

🥇Top 5 -> 10: 1000silk

 

-Mỗi IP nhận 1 giải không phân biệt chủng tộc 

 

Đua top có thể asi vào pt Eu 

 

-------------------------------

 

THÔNG TIN MÁY CHỦ

 

✅ Games cày cuốc 100%

 

✅ Item : D12  (FULL D12 Update D13)

 

✅ Sever Giới Hạn Giờ: Full times 

 

✅ Tất cả Boss không có exp

 

✅( Mob 9x được chuyển ra Sơn Tặc Trai )

 

✅ Drop 116  > 120

 

✅ Hàng Đặc Biệt ở STT

 

✅ Khoá đi theo khi mặc job

 

✅ Out 1s hoặc 60s đều mất hàng

 

⚠️ Bán shop máu tím 25%

 

✅ Khoá buôn 00h > 8h

 

✅ Nghiêm Cấm 2 Job

 

✅ Lưu ý :NPC Cổng Dịch Chuyển Đôn hoàng

 

- Rate exp/sp: x50

 

- Drop Item: x2

 

- Drop Gold: x5

 

- Trader x2

 

- Job 3 thành: TA <-> DH <-> HD

 

Tỉ Lệ Mix Đồ

 

✅ GKT bột mm thường 1>>3 100%  trở lên random

 

✅ GKT bột mm ma pháp 1>>7 100% 7>>8 50% 8>>9 20% 9 trở lên random

 

✅ Narsun 1>>6 100% 6>>8 50% 8>>10 20%

 cần bmm vip )

 

Giới Hạn Server

 

- 2 Acc/Pc - 1 Job/Pc

 

- Khoá GD Khi Job....

 

Hỗ Trợ Tân Thủ

 

- Full silk mua F10

 

- Level 1

 

- Set Sun D10 +10 CS 100% Full Blue 200%

 

- 500k Sp

 

- 2000 Mp Hp

 

- Pet 3 Ngày