f
 


Đua top 8m vnd - Sro 110 Đua Top 8m Vnd 110 OB 19/3/2023

Sro 110 Đua Top 8m Vnd 110 - Alpha Test: 10/3/2023 - Open Beta: 19/3/2023 - Exp 10 Drop 5 - Đua top 8m vnd - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 3 2023

Trang chủ: http://srokhongtu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/705045316678543

SRO KHỔNG TỬ
► MAP 110 ASIAN Ghost 10s
► ĐỒ D11 SON
► IP : 14.225.212.106 PORT 15779
► SỐ ĐIỆN THOẠI ADMIN: 0358155234- HIẾU AS
► ALPHATEST 10/03/2023 20HH00
► OPENBETA 13h00 NGAỲ 19/03/2023

► Dự Kiến Đua Top Trong 20 Ngày

► Khóa Trade trong thời gian đua Top
► GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
TOP 1 : 4M VND SILK + 5k silk
TOP 2 : 3M VND SILK + 4k silk
TOP 3 : 2M VND SILK + 3k silk
TOP 4 – 10 : KHUYẾN KHÍCH 4000 SILK
►THÔNG BÁO
ĐUA TOP JOB LẦN THỨ 1 CỦA KHỔNG TỬ MAP 110 OPEN 19/03/2023 19H00
►TRADE YÊU CẦU CẤP ĐỘ 5 LV 110 TRỞ LÊN
►HUNTER YÊU CẦU CẤP ĐỘ 5 LV 110 TRỞ LÊN
►THIEF YÊU CẦU CẤP ĐỘ 5 LV 110 TRỞ LÊN
►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG BOSS KHI ĐUA TOP
►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG Q VÀ CUỘN GIẤY EXP
►KHOÁ ĐÔN HOÀNG THẠCH ĐỘNG VÀ LĂNG MỘ
►- SEVER GIỚI HẠN GIỜ CHƠI 5 Giờ Xanh 1 Giờ Cam
►- GIỚI HẠN 6ACC/PC, 6 ACC/IP, 2 ACC JOB/PC
►- GHOST 10s
►- NASUN MAX + 7
►- DROP ĐỒ CUỐI SON D11 ( Fam Xu Đổi )
►- DROP D10 + D11 Thường

►- Gach Từ D1 đến D9
►- RATE EXP X20, DROP X2
►- RATE GOLD X2
►- RATE ALCHEMY : RANDOM ( MAX 12 ĐÃ 2+)
►- GKT BỘT MM BÌNH THƯỜNG: 1->4 80% | 4->5: 50% | 5->6:30% | 6->7: 10% | 7->8 : 1%| 8-9 1%| 9 >10 1%|10>> RANDOM
Cập nhật hệ thống cuộn giấy hỗ trợ người chơi thông minh, hệ thống event đặc biệt tại server : Đấu trường sinh tử, đấu trường danh vọng, event tự động hàng ngày auto nhận thưởng, điểm danh nhận thưởng, hệ thống xổ số miền bắc, ..... và muôn vàn event auto có tại phiên bản này
Buf Học Viện Bán Tại Shop NPC
Buôn 3 thành Trường An -Đôn Hoàng - Hoà điền - TA Hàng đặc Biệt ở STT (14h -20h)
Chú ý
GM không can thiệp vào việc riêng tư của người chơi ví dụ Cổng E ^^ , 18h30, pk, chửi nhau…..
►- Khoá đi theo khi mặc job
►- Lever 95 lên được thú thồ hàng F10
►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►- Lever 20 Mới Đăng Ký Được Job
ko drop máu tím, bán shop máu tím 25%
►Khoá buôn đêm 00h-8h Sáng
►Lưu ý :NPC Shop giữa thành Đôn Hoàng
►Open :Khởi tạo nhân vật: Set Sun D3+5 Full blue Chỉ Số
► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày HP1000 MP1000, DCN 30c
► Giá nạp silk
* 100k = 800 silk ( Chưa Khuyến Mại )
* ATM or Internet Banking thêm 20%
MOMO SDT:0358155234
ATM Banking
Chủ TK : HOÀNG VĂN HIẾU
STK : 102868796247 ,Viettinbank , Chi nhánh Thái Nguyên
3456945678910, MB Bank,Chi Nhánh Thái Nguyên