f
 


Miễn phí 100%, không quest, full class asia euro, 2 jobs, expx100, dropx100. lên lv, skill bằng đánh quái. - Silkroad Radmin Srx OB 22/5/2023

Silkroad Radmin Srx - Alpha Test: 22/5/2023 - Open Beta: 22/5/2023 - Exp 100% Drop 100% - Miễn phí 100%, không quest, full class asia euro, 2 jobs, expx100, dropx100. lên lv, skill bằng đánh quái. - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2023

Trang chủ: http://silkroad.ddns.net

Trang chủ: http://silkroad.ddns.net

Server online qua RADMIN VPN tốc độ cao, không giới hạn số người trong phòng. 

Hướng dẫn http://silkroad.ddns.net/guide.php

Miễn phí 100%, Không quest, full class asia euro, 2 jobs,  EXPx100, DROPx100. Lên lv, skill bằng đánh quái.

Server vui là chính, không có quest để nhẹ server.

Đầy đủ chức năng thương nhân, nghề nghiệp, bang hội.

Có sẵn auto.

Khởi động game bằng GameLaucher có sẵn.

Khi xem thông số trang bị class euro lần đầu có thể bị lag văng game.

Chúc mọi người vui vẻ.

Ngày ra mắt: 22/05/2023

Server online qua RADMIN VPN tốc độ cao, không giới hạn số người trong phòng. 

Hướng dẫn http://silkroad.ddns.net/guide.php

Miễn phí 100%, Không quest, full class asia euro, 2 jobs,  EXPx100, DROPx100. Lên lv, skill bằng đánh quái.

Server vui là chính, không có quest để nhẹ server.

Đầy đủ chức năng thương nhân, nghề nghiệp, bang hội.

Có sẵn auto.

Khởi động game bằng GameLaucher có sẵn.

Khi xem thông số trang bị class euro lần đầu có thể bị lag văng game.

Chúc mọi người vui vẻ.

 

Server online qua RADMIN VPN tốc độ cao, không giới hạn số người trong phòng. 

Hướng dẫn http://silkroad.ddns.net/guide.php

Miễn phí 100%, Không quest, full class asia euro, 2 jobs,  EXPx100, DROPx100. Lên lv, skill bằng đánh quái.

Server vui là chính, không có quest để nhẹ server.

Đầy đủ chức năng thương nhân, nghề nghiệp, bang hội.

Có sẵn auto.

Khởi động game bằng GameLaucher có sẵn.

Khi xem thông số trang bị class euro lần đầu có thể bị lag văng game.

Chúc mọi người vui vẻ.

 

 

Server online qua RADMIN VPN tốc độ cao, không giới hạn số người trong phòng. 

Hướng dẫn http://silkroad.ddns.net/guide.php

Miễn phí 100%, Không quest, full class asia euro, 2 jobs,  EXPx100, DROPx100. Lên lv, skill bằng đánh quái.

Server vui là chính, không có quest để nhẹ server.

Đầy đủ chức năng thương nhân, nghề nghiệp, bang hội.

Có sẵn auto.

Khởi động game bằng GameLaucher có sẵn.

Khi xem thông số trang bị class euro lần đầu có thể bị lag văng game.

Chúc mọi người vui vẻ.