f
 


Miễn phí 99% tặng người chơi gifcode - Silkroad Huyền Vũ 333.3 OB 11/7/2020

Silkroad Huyền Vũ 333.3 - Alpha Test: 6/7/2020 - Open Beta: 11/7/2020 - Exp 9999 Drop 9999 - Miễn phí 99% tặng người chơi gifcode - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://srohuyenvu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/srohuyenvunewHUYỀN VŨ 2020 ĐẲNG CẤP MAP 140


TRANG CHỦ: http://srohuyenvu.com/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/srohuyenvunew/
⚔️ IP SEVER: 103.90.226.170 | PORT: 15779
⚔️ Alphatest: 20H00' 06/07/2020
⚔️ Open Beta: Th7 13H00' Ngày 11/07/2020
════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Max Cấp: 140.
- Skill: 140.
- Item: D15.
- Class: Only Asia
- Job: 3 Thành Asia.
- Rate Exp: X150.
- Rate Drop: X80.
- Rate Gold: X50.
- Rate Job: X2.
- Drop Item D15: Quái 130 -> 140 Arabi.
- Archemy Max +10 Rate: +1-4 (100%) 5-12 ( RamRom)
- Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1
- Hệ Thống:drop Bí Ngô tại AP

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP

- Tốp 1: Nasrun + 8 ,5.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top1
- Tốp 2: Nasrun + 7 ,4.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top2
- Tốp 3: Nasrun + 6 ,3.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top3
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 2.000Silk
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 1000Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:

+ 1 SÉT SUN D13 +10
+ 1 SÉT SUN D14 +8 ( Bán Shop)
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP
════════════════════════════════
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE: http://srohuyenvu.com/#napthe

════════════════════════════════


HUYỀN VŨ 2020 ĐẲNG CẤP MAP 140


TRANG CHỦ: http://srohuyenvu.com/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/srohuyenvunew/
⚔️ IP SEVER: 103.90.226.170 | PORT: 15779
⚔️ Alphatest: 20H00' 06/07/2020
⚔️ Open Beta: Th7 13H00' Ngày 11/07/2020
════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Max Cấp: 140.
- Skill: 140.
- Item: D15.
- Class: Only Asia
- Job: 3 Thành Asia.
- Rate Exp: X150.
- Rate Drop: X80.
- Rate Gold: X50.
- Rate Job: X2.
- Drop Item D15: Quái 130 -> 140 Arabi.
- Archemy Max +10 Rate: +1-4 (100%) 5-12 ( RamRom)
- Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1
- Hệ Thống:drop Bí Ngô tại AP

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP

- Tốp 1: Nasrun + 8 ,5.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top1
- Tốp 2: Nasrun + 7 ,4.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top2
- Tốp 3: Nasrun + 6 ,3.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top3
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 2.000Silk
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 1000Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:

+ 1 SÉT SUN D13 +10
+ 1 SÉT SUN D14 +8 ( Bán Shop)
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP
════════════════════════════════
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE: http://srohuyenvu.com/#napthe

════════════════════════════════